Neljänsien koronarokotusten laajennus iäkkäille kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville ja muille iäkkäille, joiden toimintakyky on heikentynyt


Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelee neljänsien koronarokotteiden antamisen laajentamista niille iäkkäille henkilöille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muille iäkkäille, joiden terveydentila ja toimintakyky ovat heikentyneet niin, että he eivät selviä ilman toisen ihmisen apua kotona. THL:n suositus perustuu ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon seurantatietoihin sekä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lausuntoon. THL on jo aiemmin antanut suosituksen 12 vuotta täyttäneiden voimakkaasti immuunipuutteisten sekä 80 vuotta täyttäneiden ja iäkkäiden hoivakodeissa asuvien rokottamisesta.

Suoja-asuun pukeutunut sairaanhoitaja antaa iäkkäälle naisasiakkaalle koronarokotteen käsivarteen.

Nokian kaupungilla kotihoito huolehtii omien asiakkaidensa rokottamisesta. Kotihoidon piirissä olevat yli 70-vuotiaat saavat rokotteen kotihoidon kautta, eikä heidän tarvitse varata erikseen aikaa Nuijamiestentien rokotuspisteelle.

Muut iäkkäät, yli 70-vuotiaat ja omaishoidon piirissä olevat asiakkaat, joiden terveydentila ja toimintakyky ovat heikentyneet niin, että he eivät selviä ilman toisen ihmisen apua kotona voivat varata ajan Nuijamiestentien rokotuspisteelle, joko sähköisesti nokia.terveytesi.fi tai puhelimitse 03 5652 1108. Ajanvarauspuhelin on avoinna tiistaisin klo 8-14.

Uuden ohjeen mukaan neljännen rokoteannoksen voi saada Nokialla

  • 70 vuotta täyttänyt henkilö, jonka terveydentila ja toimintakyky ovat selvästi alentuneet niin, että hän tarvitsee säännöllisesti apua kotona selvitäkseen.
  • 70 vuotta täyttänyt henkilö, jolle harkitaan kotona pärjäämiseksi lisäapua, eli on odotettavissa, ettei hän sairastuttuaan selviä kotona.
  • Avuntarpeen tulee liittyä hoivaan ja huolenpitoon. Avuntarpeella ei tässä tarkoiteta esimerkiksi pelkkää siivouspalvelun tai kaupan kotiinkuljetuksen käyttöä.Apua voidaan tarjota kunnalliselta tai yksityiseltä taholta tai esimerkiksi omaisilta.

THL määrittelee asiaa toimintakyvyn, ei sairauksien perusteella. Sairaudet eivät vaikuta tässä kohden tarpeeseen rokottaa neljättä kertaa, ellei niiden lisäksi ole edellä kuvattua toimintakyvyn laskua.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan 3 kuukautta kolmannen rokoteannoksen jälkeen. Neljättä koronarokoteannosta ei toistaiseksi anneta, jos ikääntynyt on saanut aiemmin kolme rokoteannosta ja sairastanut koronavirustaudin.

Suositus ei koske omaishoitajia. Heidän rokottamisensa ei suojaa hoidettavaa mahdolliselta infektiolta.

Lisätietoja: Koronarokotukset Nokialla