Mukanetin digiopastukset jatkuvat pääkirjaston muuton ajan Setorilla


Pääkirjaston sulkeutuessa muuton ajaksi ATK Seniorit Mukanetti ry aloittaa maksuttomat tietotekniikan vertaisopastukset Setorilla. Tervetuloa tutustumispäivään torstaina 12.12. klo 13-15 Setorille, Maununkatu 10.

kirjasto_digineuvonta

Kirjasto muuttaa – uusi opastuspiste löytyi Setorilta

Pääkirjasto on toiminut Nokialla Mukanetin opastuspisteenä kuluvan vuoden alusta asti ja opastuksia tullaan jatkamaan kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa talon avauduttua keväällä 2020. Pääkirjaston sulkeutuessa muuton ajaksi 9.12.2019 alkaen Mukanetin opastuspiste siirtyy Setorille. Opastuksia järjestetään kahden viikon välein tammi- ja helmikuussa 2020.

Tutustumispäivä Setorilla torstaina 12.12. klo 13-15

Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen toimintaan torstaina 12.12. klo 13-15 Setorille, Maununkatu 10. Mukanetin vertaisohjaajat ovat paikalla opastamassa, joten voit ottaa mukaan oman älylaitteesi ja osallistua samalla opastukseen. Tapahtumassa on kahvitarjoilu.

Senioreiden lähitori Setorilta neuvontaa ja ohjausta

Setori on ikääntyneiden nokialaisten kohtaamispaikka, jossa ikäihmiset pääsevät osallistumaan omien mieltymysten mukaisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan. Setorilta ikäihminen ja hänen läheisensä saa myös neuvontaa ja ohjausta arjen pulmatilanteissa sekä arkea helpottavien palvelujen ja palvelun tuottajien valinnassa. Setori sijaitsee osoitteessa Maununkatu 10 ja on avoinna arkipäivisin klo 9-13.

Mukanetti edistää senioreiden digitaitoja

Mukanetti on yhdistys, joka tarjoaa seniorikansalaisille tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytön perusvalmiuksia järjestämällä koulutusta sekä ohjausta eri opastuspisteissä. Yhdistyksen päämäärä on edistää sukupolvien välistä tasa-arvoa tietotekniikan hallinnassa. Mukanetin toiminnan keskeinen idea on vapaaehtoiset vertaisohjaajat, jotka avustavat tietokoneen, tabletin ja kännykän käytössä sekä kursseilla että opastuspisteissä.

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä
Lähitorikoordinaattori
040 1334 652
pirkko.makela@nokiankaupunki.fi

Eija-Riitta Kortesluoma
Toiminnanjohtaja
ATK Seniorit Mukanetti ry
040 563 2676
tikapuut@mukanetti.net

Pasi Kangas
Kirjastopedagogi
044 486 1077
pasi.kangas@nokiankaupunki.fi