Mikä tekee lääkärin tai hoitajan vastaanottokäynnistä hyvän kokemuksen?


Millaiseen terveyskeskukseen sinä haluaisit tulla? Sairaanhoitajaopiskelijat Ami, Mia ja Petra haastattelevat aluevastaanotoilla asioivia asiakkaita maanantaina 1.4. ja tiistaina 2.4.
Haastatteluissa esiin nousevia asioita käytetään hyväksi Nokian uutta Hyvinvointikeskusta suunniteltaessa.