Lukemis- ja kirjastomuistoja ennen vuotta 1970 kerätään – kerro tarinasi muillekin!


Onko sinulla muistoja lukemisesta ja kirjastosta ennen vuotta 1970? Mitä kirjoja luit, mitä tunteita lukeminen sinussa herätti ja miten muut suhtautuivat lukemiseesi? Millaisia muistoja sinulla on kirjastosta ja kirjastonhoitajasta? Kerro tarinasi muillekin!

Lahtelainen yhteiskuntatieteiden tohtori Eija Eskola kerää lukemiseen ja kirjastoihin liittyviä muistoja tekeillä olevaa kirjaansa varten.

Kirjassa käydään läpi lukemiseen liittyneitä käsityksiä ja tapoja 1920-1970, ajan suosikkikirjoja sekä kirjastoja lukemisen paikkana ja lukemisen edistäjänä. Kirja tulee sisältämään runsaasti yksityiskohtia, anekdootteja ja tapauksia. Kerrotaan esimerkiksi henkilöistä, joiden lukuharrastus alkoi lainaamalla kirjastosta hyllyn ensimmäinen kirja A-kirjaimen kohdalta ja etenemällä sitten vääjäämättä kirja kirjalta kohti Ö-kirjainta sekä toisaalta heistä, jotka laativat lukemiseensa suunnitellun lukemisohjelman.

Lukemisen paikka yhteiskunnassa

Kirjassa tuodaan esiin myös, kuinka lukemiseen on suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheissä suhtauduttu sekä sosiaalisen nousun keinona että päinvastoin turhanaikaisena tyhjänpäiväisyytenä. Kerrotaan myös, kuinka kirjastomatkat tehtiin: hiihtäen, hevosella, potkukelkalla, pyörällä, kävellen ja tuodaan esiin kirjastonhoitajan persoona ärhäkkänä lukemisen vahtina sekä toisaalta lämminhenkisenä lukijan mentorina. Lisäksi esitellään, millaisissa paikoissa kirjastoja on ollut ja mitä kirjastoja on ollut (yleiset kirjastot, oppilaskirjastot, työväenkirjastot, kämppäkirjastot, korsukirjastot, vankileirikirjastot 1918, tehtaankirjastot, laivakirjastot jne.).

Lukijoiden muistelusten lisäksi kirjassa käytetään runsaasti muuta lähdeaineistoa.

Tekijä on saanut kirjan kirjoittamiseen 2018 Päijät-Hämeen rahaston apurahan.

Muistelut pyydetään lähettämään 30.9.2018 mennessä osoitteeseen kirjastomuistot@gmail.com. Ilmoita, jos et halua nimeäsi mainittavan kirjassa. Kerro myös ikäsi ja paikkakunta, johon kirjoituksesi liittyy.