Kuntalaispalaute – varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskeva palaute ja kehittämistoimenpiteet


Kiitos teille kuntalaiset palautteesta. Otamme sen ilolla vastaan, jotta voimme paremmin vastata teidän tarpeisiin ja kehittää palvelujamme edelleen.

Positiivinen palaute

Kuntalaiset kokevat, että varhaiskasvatus toteutetaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Perheiden äkillisissä tilanteissa varhaiskasvatus on kyennyt vastaamaan perheiden tarpeisiin ja palvelua on pidetty hyvänä. Varhaiskasvatuksen henkilökunta sai kuntalaisilta hyvää palautetta, mainittiin myös, että varhaiskasvatus koko Nokialla tuntuu olevan hyvällä mallilla, vaikkakaan työskentelyolosuhteet eivät aina ole hyvät.

Varhaiskasvatuksen Päikky-järjestelmä sai positiivisia mainintoja ja sitä pidettiin hyvänä lapsen hoitoaikojen ilmoittamiseen ja kommunikointiin henkilöstön kanssa.

 

Kehittävä palaute

Kehittävää palautetta tuli eri asioista ja osaan toimenpiteitä on tehty välittömästi. Osa kehittämistoimenpiteistä vaatii pidemmän ajan. Alla on kuvattu kehitettäviä asioita ja niihin tehdyt tai suunnitellut toimenpiteet.

 

Palautteeseen ei ole saatu vastausta.

Toimenpide: Palautteisiin reagoidaan kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika määräytyy vastauksen valmistelusta riippuen.

 

Nokian kaupungin kotisivuilla varhaiskasvatuksessa on toimimattomia linkkejä ja hakusanat eivät toimi.

Toimenpide: Asiakasmaksut- sivu on lisätty kotisivujen pikahaku-osioon. Rikkoutuneita linkkejä ei ole kokeiltaessa havaittu. Selvitetään tuleeko toimimattomasta linkistä tieto päivittäjälle.

 

Varhaiskasvatuksen sähköiseen järjestelmään pyydetään ilmoittamaan samoja asioita useamman kerran. Huoltajat toivoivat myös kuvia varhaiskasvatuksen arjesta Päikky -järjestelmän kautta. Toivottiin myös, että päiväkodin kaikki lomakkeet olisi mahdollista täyttää sähköisesti.

Toimenpide: Selvitetään onko järjestelmää mahdollista kehittää tietojen tallentamisen ja uudelleen käytön osalta. Kuvien lähettäminen on mahdollista ja ominaisuutta tulee hyödyntää. Henkilöstöä koulutetaan edelleen sovelluksen käyttöön. Allekirjoitettavia lomakkeita ei voi täyttää sähköisesti, koska sähköinen allekirjoitus ei vielä toimi. Kun ominaisuus on saatavilla, se otetaan käyttöön.

 

Tiedottaminen esiopetuksen alkaessa on ollut olematonta. Myös hakemuksen täyttämisessä oli epäselvyyttä.

Toimenpide: Esiopetuksesta laaditaan huoltajille tiedote ennen esiopetushakua 2019. Tiedote lisätään kotisivuille ja linkki tiedotteeseen lisätään esiopetuspäätökseen. Esiopetuksen oppilashuollosta on lähetetty ja lähetetään jatkossakin tiedote esiopetuksen alkaessa syksyllä.

 

Kaupungin kotisivuilla on huonosti tietoa varhaiskasvatuksen järjestämisestä eri paikoissa.

Toimenpide: Varhaiskasvatuksen kotisivuille on laadittu uusi sivu, johon on koottu varhaiskasvatuspalveluiden piirissä aloittavalle perheelle oleelliset tiedot yhdelle sivulle. Teksteihin lisätään linkkejä, joista ohjautuu aiheesta tarkemmin kertovalle sivulle. Päiväkotien ja perhepäivähoidon yksikkökohtaiset sivut ovat vielä keskeneräiset. Ne valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Laskutusta toivottiin toteutuneiden eikä varattujen tuntien mukaan.

Vastaus: Palvelun tarpeen varaus ennakkoon mahdollistaa, että varhaiskasvatus pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti huoltajien tarpeen mukaan, eikä huoltajan tarvitse maksaa ajasta, jota ei varaa. Laskutus suoritetaan varattujen tuntien mukaan.

 

Varhaiskasvatuksen tiedotus ja ohjeistus sähköiseen järjestelmään ei toimi.

Toimenpide: Ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät kotisivuilta. Henkilöstön osaamista lisätään. Pyrimme kehittämään tiedottamista Päikystä.

 

Lisäksi kuntalaispalautteessa oli palautetta varhaiskasvatuksen ruokahuollosta. Alla ruokahuollon vastaus.

Kiitos mielenkiinnostanne lasten ruokailua kohtaan. Noudatamme ruokapalveluissa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan voimassa olevia ravitsemissuosituksia, joiden pohjalta olemme päätyneet niin rasvattoman maidon kuin kasvirasvojenkin käyttöön niin varhaiskasvatuksessa kuin muissakin tuottamissamme ruokapalveluissa. Suosimme kotimaisia puhtaita raaka-aineita ruokatuotannossamme niin paljon kuin se on mahdollista olemassa olevien resurssiemme puitteissa. Ruokiin emme lisää mitään keinotekoisia makeutusaineita emmekä muitakaan lisäaineita.

Valitettavasti emme voi toteuttaa toivettanne voin ja täysmaidon käytöstä. On yleisesti tunnustettu tieto, että eläinperäisten rasvojen vähentämisellä on terveyteen myönteisiä vaikutuksia.

Sokerin määrää on reseptiikassamme jo järjestelmällisesti vähennetty ja tarjolla olevat jogurtit ovat maustamattomia ja niiden kanssa on tarjolla 100% hedelmäsoseita. Hilloja ei ole esim. aamupuurojen kanssa tarjolla lainkaan. Myös leikkeleitä/juustoa on ruokalistallamme tarjolla hyvin vähän eli kerran viikossa aamupalalla ja kerran viikossa välipalalla. Tuoreita hedelmiä ja kasviksia on tarjolla päivän jokaisella aterialla.