Koronavirusrokottamisen järjestelyjä valmistellaan – rokotusaikatauluista ei ole vielä tietoa


Nokian kaupungin koronarokotusten suunnitteluryhmä tekee jo aktiivista valmistelu- ja suunnittelutyötä, jotta rokotukset voidaan aloittaa Nokialla heti kun rokotteita saadaan. Rokotteiden jakelusta kuntiin vastaavat valtakunnallisesti THL ja alueellisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kaupungilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa saataviin rokotemääriin tai niiden jakeluaikatauluihin.

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä kaikkialla Suomessa:

  1. Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat.
  2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt.
  3. Henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia.
  4. Muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Rokotuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

”Koronarokotusten toteuttaminen on ennennäkemättömän suuri ponnistus terveydenhuollossa. Itse rokotteen käsittelyyn liittyy monia tarkkuutta vaativia seikkoja. Turvallisuudesta huolehtiminen rokotustapahtuman kaikilla tasoilla on äärimmäisen tärkeää”, kertoo vs. hoitotyön johtaja Heidi Leppänen.

Koronarokotuksiin varataan aika netissä tai puhelimessa

Massatapahtuman sijaan koronarokotukset järjestetään ajanvarauksella. Aika varataan ensisijaisesti sähköisesti. Kaupunki avaa myös erillisen koronarokotusten ajanvarauspuhelinnumeron. Ajanvarauksen yksityiskohdista tiedotetaan lähempänä rokotuksia.

Kaupunki varautuu rokotusjärjestelyihin vaihtoehtoisilla suunnitelmilla

Perusturvapalveluiden asiantuntijat laativat jo yhdessä kaupungin muiden keskeisten tahojen kanssa tarkkoja suunnitelmia koronarokotusten toteuttamisesta Nokialla. Vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat välttämättömiä, sillä kaupunki ei vielä tiedä esimerkiksi sitä, kuinka suuria määriä rokotetta kerralla saadaan.

Laajamittaiset rokotukset vaativat terveysasemaa väljemmät tilat, joten kaupungin tilapalveluiden kanssa on lähdetty kartoittamaan isompia rokottamiseen soveltuvia tiloja.

”Mikäli rokotteita tulee esimerkiksi noin 2000 kappaletta viikossa, niin rokotukset voidaan käynnistää pikaisesti Vihnuksen terveysasemalla. Mikäli rokotteita toimitetaan isoja määriä kerralla, rokotukset käynnistetään suuremmassa tilassa ja isommalla henkilöstömäärällä”, Heidi Leppänen kuvailee.

Vielä tarvitaan malttia

Muitakin ennakkojärjestelyjä tehdään jo, kaupungille on esimerkiksi tilattu lisää lääkejääkaappeja ja hoitotarvikkeita. Kaupungin edustajat ovat mukana Pirkanmaan COVID-19-rokotusten koordinaatiotyöryhmässä.

Heidi Leppänen toivoo nokialaisilta malttia. ”Nyt jos koskaan meidän on aika näyttää, että siedämme epävarmuutta ja hyväksymme, ettei vielä tiedetä vastauksia kysymyksiin rokotemääristä tai ajankohdista.”

Nokian kaupunki tiedottaa rokotuksista lisää heti kun mahdollista.

Lisätietoja:
Nokian kaupungin koronavirusrokotusten verkkosivu

Lisätiedot medialle:
vs. hoitotyön johtaja Heidi Leppänen, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi