Koronapassin käyttö on laajentunut vapaa-aikapalveluissa


Aluehallintovirasto on määrännyt koronarajoituksista Pirkanmaalla ajalle 13.12.-31.12.2021. Tiukentuneet rajoitukset vaikuttavat vapaa-aikapalveluiden toimintaan, ja kaupunki on ottanut joihinkin palveluihin käyttöön koronapassin vaihtoehtona rajoituksille. Näin turvataan palveluiden käyttäminen ja jatkuvuus pahenevassa epidemiatilanteessa.

Uimahallissa kysytään koronapassi kaikilta yli 16-vuotiailta

Vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille Nokian kaupunki on ottanut uimahallissa käyttöön koronapassin 13.12. Koronapassi tarkistetaan kahviossa kaikilta yli 16-vuotiailta asiakkailta. Asiakkaita pyydetään varautumaan koronapassin ja henkilöpapereiden esittämiseen. Tarkistuksesta saattaa aiheutua hetkellistä ruuhkaa.

Nuorisotiloilla kysytään koronapassi yli 16-vuotiailta

Nuorisotiloilla toimintaa jatketaan, lukuun ottamatta viikkoja 51 ja 52. Nuorisotilatoimintaan osallistuvat nuoret jaetaan korkeintaan 10 hengen ryhmissä eri tiloihin.

Yli 16-vuotiailta tarkistetaan koronapassi. Loma-ajan tapahtumat on peruttu. Nuorisotiloilla on voimassa vahva maskisuositus.

Kuntosaleissa 10 hengen rajoitukset, ei koronapassia

Nokian kaupunki ei tällä hetkellä pysty järjestämään koronapassin tarkistusta kuntosalin kävijöiltä, vaan kaupunki rajoittaa kuntosalilla kävijöiden määrää. Tämä tarkoittaa, että kuntosaliin saa tulla enintään 10 henkilöä kerrallaan.

Kuntosalilla on noudatettava henkilömäärästä riippumatta turvavälejä ja kaikkia hygieniaohjeita.

Kirjastot palvelevat ilman rajoituksia

Koronapassi ei ole käytössä lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisissa tiloissa. Koronapassia ei edellytetä esimerkiksi kirjastoissa normaalissa toiminnassa. Kuitenkin näissäkin tiloissa on voimassa vahva maskisuositus. Kirjaston asiakaspaikkoja on myös vähennetty normaalista.

Yleisötilaisuudet ja tilojen varaaminen

Yleisötilaisuuksien järjestäjä vastaa turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Henkilömäärärajoitus on voimassa urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävissä tiloissa, kuten kuntosaleissa, sisäliikuntatiloissa ja yleisissä saunoissa. Henkilömäärärajoitus on 10 henkilöä sisätiloissa tai 50 henkilön ulkotiloissa.

Vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille tilan käyttäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Koronapassia voi edellyttää vain 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Päätöstä ei sovelleta kuitenkaan yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Mikäli henkilö ei voi ottaa terveydentilansa vuoksi rokotetta, kunta tarjoaa maksuttoman koronatestin

Koronapassin vaikutuksia heihin, jotka eivät voi ottaa koronarokotetta terveydentilansa vuoksi, on pyritty huomioimaan jo lainsäädäntövaiheessa. Mikäli henkilö ei terveydentilansa takia voi ottaa rokotetta, on hänellä oikeus maksuttomaan koronatestaukseen julkisessa terveydenhuollossa koronapassin saamiseksi. Tämä edellyttää lääkärintodistusta terveydentilasta.

Koronapassiin tarvittavan testituloksen voi myös hankkia omakustanteisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta. Negatiivinen testitulos on voimassa 72 tuntia. Koronapassi ei näin ollen sulje ketään pois palvelujen piiristä terveydentilan perusteella eikä koronapassi edellytä koronarokotetta, sillä passin saa myös ajantasaisen negatiivisen testituloksen tai aiemmin sairastetun koronavirustaudin perusteella.

Voit tulostaa koronapassin maksuttomasti

Nokian kaupunki tarjoaa mahdollisuuden tulostaa koronapassi maksutta Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa erillisellä tulostuspisteellä. Tulostaminen edellyttää kirjautumista OmaKanta-palveluun sähköisellä varmenteella (esimerkiksi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne).

Terveyspalveluista toimitetaan koronatodistus henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään Omakantaa.

Lue lisää koronapassista ja sen saamisesta: Koronapassi Nokian kaupungin sivuilla

Koronapassin käyttö perustuu lainsäädäntöön

EU:n digitaalinen koronatodistus on otettu käyttöön Suomessa koronapassina eduskunnan hyväksymän tartuntatautilain mukaisesti. Nokian kaupungin kaupunginhallitus on tehnyt koronapassin käyttöönotosta periaatepäätöksen 29.11. Sekä tartuntatautilain muutoksella että kaupunginhallituksen periaatepäätöksellä pyritään turvaamaan palvelujen käyttäminen ja jatkuvuus tilanteissa, joissa pahenevan epidemiatilanteen vuoksi on asetettu toiminnoille ja tiloille käyttörajoituksia.

Kaupunginhallitus on linjannut, että koronapassi otetaan käyttöön niissä kaupungin toiminnoissa, joissa se lainsäädännön ja toimivaltaisten viranomaisten päättämien rajoitusten mukaan on mahdollista. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltaisena viranomaisena määrännyt koronarajoituksista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 31.12. saakka. Koronapassin käytöstä luovutaan, kun aluehallintoviraston asettamat rajoitukset päättyvät.

 

Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelut