Hyvinvointiohjelma etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi


Maanantaina 12. syyskuuta kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessa kaupunkistrategiaan liittyvää hyvinvointiohjelmaa. Kaupunkistrategia päivitettiin vuoden 2021 lopulla kestämään vuoteen 2030 asti ja tässä yhteydessä painopistettä ”hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen” toteuttamaan nimettiin hyvinvointiohjelma sekä osallisuuden kärkihanke.

Hyvinvointiohjelma ohjaa hyvinvointityötä pitkällä aikavälillä

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä. Hyvinvoinnin edistämisen onnistuminen vaatii laaja-alaista sekä suunnitelmallista työtä, jossa määritetään ja edetään kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta edellyttää kunnan hyvinvoinnin edistämistyön uudistamista sekä yhä monipuolisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Vuoteen 2030 asti ylettyvällä hyvinvointiohjelmalla kaupunki pyrkii ennakoimaan hyvinvointia haastavia asioita sekä puuttumaan niihin monipuolisin keinoin. Hyvinvointiohjelma on toteutettu ilmiölähtöisesti eli se perustuu hyvinvointia koskevien hiljaisten signaalien tunnistamiseen. Ohjelman valmistelussa on monien ammattilaisten yhteistyössä pyritty havaitsemaan nykyisiä sekä tulevia hyvinvointia haastavia ilmiöitä sekä ymmärtämään näiden ilmiöiden yhteyksiä toisiinsa. Hyvinvointiohjelman tavoitteet ovat asetettu vastaamaan näihin haasteisiin sekä kuvaamaan yksittäisiä haasteita osana laajempia kokonaisuuksia.

Hyvinvointiohjelman painotuksiksi esitetään seuraavia:

  1. Kaupunkiympäristömme tukee nokialaisten hyvinvointia.
  2. Edistämme hyvinvointia tukevaa ja sujuvaa arkea.
  3. Tuemme kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
  4. Edistämme mielen hyvinvointia ja ehkäisemme päihteidenkäytön haittoja.

Hyvinvointiohjelman ohjelmakartta

 

Keväällä toteutettiin hyvinvointiohjelman valmisteluun liittyvä asukaskysely, jonka vastauksia on hyödynnetty ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden muotoilussa. Lisäksi kyselyssä selvitettiin mitkä tulevan hyvinvointiohjelman sisällöistä ovat kuntalaisten mielestä tärkeimpiä ja vastauksia hyödynnetään ohjelman toimenpiteiden aloittamisajankohtien suunnittelussa.

Hyvinvoinnin edistämisen rinnalla Nokialla kehitetään myös asukkaiden osallisuutta. Tulevan osallisuuden kärkihankkeen tarkoituksena on kehittää kaupungin osallisuutta kokonaisuutena sekä parantaa asukkaiden mahdollisuuksia osallisuuteen. Kärkihanke käynnistetään hyvinvointiohjelman hyväksymisen jälkeen.

Nokian kaupunkistrategia: www.nokiankaupunki.fi/strategia

 

Lisätiedot:

Vapaa-aikajohtaja, hyvinvointiryhmän puheenjohtaja
Asta Engström, 040 779 9068, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Hyvinvointikoordinaattori
Riikka Piitulainen, 044 486 2036, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi