Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston päätöksiä 25.1.2023


Nokian kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto kokoontui 25.1.2023.
Ensimmäisessä kokouksessa todettiin jaoston kokoonpano, päätettiin kokousaikataulusta sekä nimettiin edustajat seuraparlamentteihin loppukaudeksi vuodelle 2023.
Kokouspöytäkirja julkaistaan verkossa 1.2.2023.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston kokoonpano ja tehtävät

Valtuuston 12.12.2022 § 88 hyväksymän hallintosäännön ja sivistyslautakunnan 18.1.2023 § 3 päätöksen mukaan on perustettu uusi hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston tehtävänä on vapaa-aikapalvelujen lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi, mukaan lukien osallisuuden ja yhteisöllisyyden koordinointi. Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto toimii myös ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Kari Mustalahti ja varapuheenjohtajana Joona Lehtinen. Muut jäsenet ovat Mira Viitanen, Raisa Ojala, Nina Heikkilä, Milla-Jasmine Hänninen ja Matias Välimäki. Varajäsenet ovat Johanna Peurala, Mia Nevanranta, Eija Nevala, Kari Vellonen, Aki Karjalainen, Ville Nevala ja Hannu Harju.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston kokousaikataulu vuodelle 2023

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto kokoontuu kesätaukoa ja joulunaikaa lukuun ottamatta kuukausittain. Vuoden 2023 seuraavat kokouspäivät ovat:
22.2., 22.3., 19.4., 16.5., 23.8., 20.9., 4.10., 13.12.
Kokousten esityslistat julkaistaan Nokian kaupungin verkkosivuilla kokousta edeltävänä perjantaina ja pöytäkirjat kokousta seuraavana keskiviikkona.

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston edustajien nimeäminen liikuntaseuraparlamenttiin ja kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parlamenttiin

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston edustajaksi liikuntaseuraparlamenttiin nimettiin Joona Lehtinen. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentissa jaostoa edustaa Matias Välimäki.

Hyvinvointi ja vapaa-aika tulosalueen viranhaltijoista seuraparlamenttityöhön osallistuvat liikuntapalvelupäällikkö, nuorisopalvelupäällikkö ja kulttuurikoordinaattori.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löydät kokouksen esityslistalta. Tutustu hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston kokousten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin Nokian kaupungin verkkosivuilla:
Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat