Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston päätöksiä 22.5.2024


Nokian hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto kokoontui 22.5. Uutiseen on koottu tietoja hyvinvointi- ja vapaa-aikajoston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 29.5.

Kuvassa kirjasto- ja kulttuuritalo Virta

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan vuokrattavien tilojen hinnastot ja vuokrausperiaatteet 2024, palloiluareenan hinnasto
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti hyväksyä Nokian palloiluareenan liitteenä olevan hinnaston täydennyksen selvityksen mukaan.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston toiminta-avustus 2024, kulttuurijärjestöt
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti jakaa kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset esityksen mukaisesti.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston toiminta-avustus 2024, liikuntajärjestöt
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti jakaa liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset esityksen mukaisesti.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston toiminta-avustus 2024, lapset, nuoret ja perheet
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti myöntää lasten, nuorten ja perheiden toiminta-avustukset esityksen mukaisesti.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston toiminta-avustus 2024, muu kansalaistoiminta
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti myöntää muun kansalaistoiminnan toiminta-avustukset esityksen mukaisesti.

Hyvinvointia, terveyttä- ja toimintakykyä edistävän toiminnan järjestöjen toiminta-avustukset
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti myöntää hyvinvointia, terveyttä- ja toimintakykyä edistävän toiminnan järjestöjen toiminta-avustukset
1. SPR:n Nokian osastolle ehdollisena selvityksen mukaan ja 2. muilta osin esityksen mukaisesti.

Kohdeavustushakemus Nokian Mammat ry
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti myöntää Nokian Mammat ry:lle koko perheen iloiseen vappuhulinan järjestämiseen Tehdassaaressa 1.5.2024 kohdeavustusta 1 200 euroa.

Kohdeavustushakemus Nokian Seudun Ampujat ry
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti myöntää Nokian seudun ampujat ry:lle ilma-aseradan vuokrakustannusten tukemiseen kohdeavustusta 3 000 euroa.

Kaikukortin käyttöönotto
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto päätti merkitä tiedoksi Kaikukortin käyttöön oton tilanteen.

Lisätiedot:
Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä:
Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat