Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston päätöksiä 16.5.2023


Nokian kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto kokoontui 16.5.2023.
Tähän on koottu tietoja hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.5.2023

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston toiminta-avustuksia jaettiin 182 600 euroa 61:lle järjestölle

Toiminta-avustuksia haettiin ensimmäistä kertaa normaaliin tapaan toiminta-avustuslomakkeella poikkeuksellisten koronavuosien jälkeen. Toiminta-avustusten hakijoiden määrä laski liikunnan, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä lasten ja nuorten järjestöillä. Hakijoiden määrän vähentymistä selittää osaltaan koronavuodet ja hyvinvointialuemuutos. Kulttuurin ja kansalaistoiminnan toiminta-avustusta hakeneiden järjestöjen määrä pysyi lähes ennallaan tai kasvoi uusilla hakijoilla.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto myönsi toiminta-avustuksia seuraavasti:

  • kulttuurin toiminta-avustuksia 17:lle järjestölle 11 000 euroa
  • liikunnan toiminta-avustuksia 24:lle järjestölle 124 000 euroa
  • terveyden ja toimintakyvyn edistämisen toiminta-avustuksia seitsemälle järjestölle 27 500 euroa
  • lasten ja nuorten toiminta-avustuksia neljälle järjestölle 11 100 euroa
  • kansalaistoiminnan toiminta-avustuksia yhdeksälle järjestölle 9 000 euroa

Projektituki, Nokian Näyttelijäyhdistys ry

Nokian Näyttelijäyhdistys ry:lle myönnettiin Anni ja Matias – Nokialainen tähtitarina -näytelmän kustannuksiin tappiontakauksena projektitukea 1 200 euroa.

Anniskelu hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinnoimissa tiloissa

Hyvinvointi ja vapaa-aikajaosto päätti lisätä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinnoimien tilojen vuokrausta koskeviin periaatteisiin kirjauksen anniskelusta seuraavasti: Anniskelu hyvinvoinnin ja vapaa-ajan vuokrattavissa tiloissa on sallittua, mikäli tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjällä on asianmukaiset Aluehallintoviraston myöntämät anniskeluluvat. Tapahtumajärjestäjä vastaa lupien hankinnasta, luvan mukaisesta toiminnasta sekä tarvittavasta omavalvonnasta ja järjestyksenvalvonnasta anniskelualueella. Anniskelusta tulee ilmoittaa erikseen tilavarauksen yhteydessä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallintoon.

Lisätietoa

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat