Harrasta Nokialla toiminnan toteuttamiseen haetaan yhteistyökumppaneita


Nokialla järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman avustuksen turvin Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa. Harrasta Nokialla toiminnalla mahdollistetaan oppilaiden harrastamista koulupäivän yhteyteen.

Nokian kaupunki etsii toimijoita ohjaamaan harrastustoimintaa kaudelle 2023-2024. Tarjouskysely on auki 6.-31.3.2023.

Lapset askartelevat keskenään.

Toiminnan ehdot ja tarjousmenettely

Toimintaa ohjaa avustuksen antajan määrittelemät ehdot. Harrasta Nokialla ryhmät valitaan oppilaiden toiveet ja toteuttamiseen saatavat resurssit huomioiden.

Toimijat valitaan avoimella tarjousmenettelyllä. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määräytyy parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Kilpailutuksessa otetaan huomioon tarjoushinnan lisäksi laatuperusteet, joita ovat mm. koulutus ja pedagoginen pätevyys, kokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, sekä harrastustoiminnan kuvaus.

Valintaperusteet

Tarjousten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

 • Alan koulutus ja pedagoginen pätevyys (30 pistettä)
  – Pedagogiset opinnot, sekä liikuntaryhmien osalta liikunta-alan koulutus,
  taideryhmien osalta taiteen alan koulutus jne. Kaikki kouluttautuminen
  kannattaa mainita hakemuksessa.
 • Erityislapsia ja -nuoria koskeva kokemus ja koulutus (10 pistettä)
 • Ohjaajakokemus (25 pistettä)
  – 5 pistettä = lukuvuosi, 25 pistettä = yli 5 vuotta.
 • Harrastustoiminnan kuvauksen arviointi (30 pistettä)
  – Arvioinnissa huomioidaan erityisesti toiminnan monipuolisuus,
  innovatiivisuus, tavoitteellisuus, keinot, miten oppilaat sitoutetaan ja
  osallistetaan toimintaan ja sen kehittämiseen.
  – Joustavuus harrastusajankohdassa (mahdollisuus ohjata silloin, kun se sopii
  parhaiten oppilaiden aikatauluihin).
 • Yhteistyö ja viestintä (25 pistettä)
  – Sijaisjärjestelyt esim. sairaustapauksissa.
  – Viestiminen ja tiedottaminen huoltajille koskien toimintaa.
  – Mahdollisuus toimittaa kuvamateriaalia hankkeen sosiaalista mediaa
  varten.
 • Harrastustunnin hinta (pistemäärä määräytyy samaa harrastusta koskevien tarjousten
  määrän mukaan)
  – Mikäli tarjoajan hinta on matalin, saa hän eniten pisteitä. Jos tarjoajia on
  kaksi, saa halvin 10 pistettä, kallein 0 pistettä. Tarjoajia ollessa kolme, saa
  halvin 20 pistettä, seuraavaksi halvin 10 pistettä ja kallein 0 pistettä jne.

Tarjouskyselyyn vastaaminen

Tarjous tulee jättää 31.3.2023 klo 15 mennessä sähköisen kyselyn kautta. Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi kuukautta.

Kilpailutuksen tulokset julkaistaan hankeavustuksen saavuttua toukokuun alussa.

Verkostotapaaminen

Harrasta Nokialla toiminnasta ja tarjouskilpailusta järjestetään verkostotapaaminen toimijoille tiistaina 7.3. klo 17.30. Tapaaminen järjestetään etäyhteydellä.

lisätiedot ja linkit verkostotapaamiseen:

Taina Antikainen, p. 040 523 2865, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Harrasta Nokialla toiminnan kotisivu

Lisätietoja Harrastamisen Suomen mallista opetus- ja kulttuuriminiesteriön kotisivulla