Nokian asukkaita osallistettu kiertotalouteen hankekokonaisuudella


Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö toteutti projektin, jossa selvitettiin, miten kaupungin asukkaita saadaan osallistettua kiertotalouteen ja miten sen teemoja voidaan tehdä tutummaksi eri-ikäisille asukkaille. Projekti toteutettiin vuosien 2018-2020 välillä.

Alhoniityn päiväkodin lapset makaavat metsän keskellä maassa luontorentoutushetkessä.

Ympäristönsuojeluyksikkö toteutti erilaisia lasten, nuorten ja aikuisten osallisuutta edistäviä hankkeita. Kumppaneina hankkeissa oli kaupungin sisäisiä toimijoita (varhaiskasvatus, opetuspalvelut, ruokapalvelut, kaupunkikehityspalvelut, Pirkan Opisto) sekä Suomen Punaisen Ristin Nokian yhdistys ja Nokian seurakunta. Alla hankkeet lyhyesti kuvailtuna:

Lasten hankkeet

Alhoniityn päiväkodin hanke

  • Hankkeessa laadittiin lasten kestävän kehityksen perehdytysopas. Opas sisältää erilaisia teemoja ruokahävikistä energiansäästöön ja jätteiden lajitteluun. Samalla kun visuaalinen opas auttaa lapsia sisäistämään teemoja, se auttaa myös yhtenäistämään Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen kasvatusta ja jalkauttamaan tavoitteita käytännön tasolle.
  • Opas jaettiin kaupungin kaikille päiväkodeille. Opas löytyy myös pääkirjasto Virrasta kotiin lainattavaksi ja on ladattavissa kaupungin verkkosivuilta: Lasten tekemä kestävän kehityksen opas on valmistunut – Nokian kaupunki
Olli Oravan matkassa-perehdytysopas. Pidetään yhdessä huolta ympäristöstä ja toisistamme. Alhoniityn päiväkodin pilottihankkeessa lapset ja aikuiset laativat yhdessä Nokian kaikille päiväkodeille jaettavan lasten kestävän kehityksen perehdytysoppaan.
Alhoniityn päiväkodissa laadittu lasten kestävän kehityksen perehdytysopas

Harjuniityn koulun hanke

  • Hankkeessa kehitettiin toimia terveen ruokakulttuurin, lasten osallisuuden ja hävikkiruoan vähentämisen edistämiseksi. Hankkeen johdosta Harjuniityn koululla tarjontaan lisättiin mm. päivittäinen kasvisruoka-annos ja lasten kouluruokaan ja ruokailutilanteisiin liittyviä toiveita kerättiin kyselyllä. Jotkin hankkeessa kehitetyistä toimenpiteistä odottavat koronapandemian jälkeistä aikaa.

Ympäristökasvatusviikko

  • Ympäristönsuojeluyksikön järjestämään ympäristökasvatusviikkoon osallistuu vuosittain noin 1500 lasta. Hankkeessa viikon järjestämiseen liittyvää työtä pyrittiin sujuvoittamaan keräämällä palautetta kyselyjen avulla ja kehittämällä toimenpiteitä esille nousseisiin kehittämistarpeisiin.

 

Aikuisten hankkeet

Kiertotalousavustukset

  • Nokian kaupunki myönsi vuonna 2019 kiertotalousavustuksia yhdistysten ja asukkaiden kiertotaloushankkeisiin. Avustettaviin hankkeisiin kuului kyläyhdistyksen pyöräilytapahtuma, vanhempainyhdistyksen järjestämä koulun ympäristöviikko, siirtolapuutarhan yhteiskompostialueen rakentaminen sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen naistenvaatteiden vaihto- ja tuunausviikko.
  • Avustuksilla pystyttiin levittämään tietoutta ja käytännön kiertotalouden ratkaisuja erilaisille ihmisryhmille, jotka eivät välttämättä osallistu esimerkiksi perinteisempiin asukasiltoihin tai luentoihin.

Pirkan Opiston yhteistyö

  • Yhteistyössä Pirkan Opiston kanssa järjestettiin kiertotalousaiheisia asukasiltoja ja aiheeseen liittyvä luento, jota pystyi seuraamaan verkon kautta tai tallenteena.

Yhdistysten aktivoiminen kiertotalousaiheiseen yhteistyöhön

  • Yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Nokian osaston kanssa järjestettiin kiertotalousaiheinen verkostoitumistapahtuma yhdistyksille. Tapahtumassa keskusteltiin mm. kiertotalousaiheisista yhteistyömahdollisuuksista.

Hävikkiruokaprojekti

  • Nokian kaupungin ruokapalvelut ja Nokian seurakunta suunnittelivat yhteistyössä toteutettavan hävikkiruokaprojektin. Projektin aloitus odottaa kuitenkin koronapandemian jälkeistä aikaa.

 

Tavalla tai toisella kiertotalouden teemat koskettavat meitä kaikkia arkielämässämme. Toteutettujen projektien perusteella on selvää, että kaupungilla on käytössään moninaisia keinoja kiertotalouden edistämiseen asukasnäkökulmasta. Moni hankkeista jatkuu ja kehittyy tulevaisuudessa. Ympäristönsuojeluyksikkö pyrkii jatkossakin kehittämään uusia kumppanuuksia ja moninaisia tapoja viestiä kiertotaloudesta Nokian kaupungin asukkaille.

Osallistamistyön aikana toteutetut hankkeet on kuvattu tarkemmin Nokian kaupungin ympäristönsuojelutarkastajana toimivan Tiina Vermaeten toukokuussa 2020 valmistuneessa yamk-opinnäytetyössä. Työ on löydettävissä tekijän nimellä osoitteessa www.theseus.fi.

 

Kiertotalous   

Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen; jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi hukata, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Erilaiset yhteiskäyttöpalvelut ovat hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Jakaa voi esim. auton, työkaluja tai vaikka yhteisen kerhotilan. Myös tavaroiden korjaaminen, kierrättäminen ja lainaaminen ovat tuttuja kiertotalouden muotoja.