Kisällit, esiopetus

P. 040 8443 944

Eskari-viskariryhmä, jonka toimintaa ohjaavat esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot, oman toiminnan ohjaus, ovat tärkeässä roolissa lasten arjessa.

Toteutamme aktiivisen oppimisen ja osallisuuden oppimistapaa. Aikuinen haastaa lasta ajattelemaan itse ja ratkaisemaan ongelmia. Vastuu kasvaa iän myötä! Kannustamme ja kuuntelemme lasta ja huomioimme hänen mielipiteensä.  Yhteistyö lasten kesken on tärkeää. Leikki ja toiminnallinen oppiminen ovat edelleen keskiössä.

 

”Se, minkä lapsi tekee tänään yhteistoiminnallisesti toisen lapsen tai aikuisen kanssa sen hän tekee huomenna itsenäisesti!”  (Vygotsky)