Nokian kaupungin taidekokoelma

Juuret ja Siivet Emäkosken koululla, kuvassa Juuret

Nokian kaupungin vuosien varrella eri tavoin karttunut taidekokoelma käsittää noin 600 teosta, jotka on sijoitettu eri puolille kaupunkia julkisiin tiloihin, virastoihin ja puistoihin. Kokoelmasta on pyritty vuosittain laatimaan näyttely Taidetalon ohjelmaan.

Kokoelma karttuu kulttuurilautakunnan taidehankintamäärärahan avulla. Kaupunki saa myös jonkin verran teoksia lahjoituksina. Teosten luetteloa pidetään yllä vapaa-aikakeskuksessa.

Taidehankintamääräraha on verrattain rajallinen varsinkin suurempia tai muuten arvokkaampia teoksia hankittaessa. Nokian kaupunki on toteuttanut ns. prosenttiperiaatetta vuodesta 1970. Tosin 90-luvun lamavuosien tiukka talous hiljensi hankintatoimet. Viimeisin prosenttiperiaatteella hankittu teos on Emäkosken koulun Juuret ja siivet, jonka toteutti työryhmä Ossi Somma – Seija Rusko – Marita Lappalainen yhteistyössä koulun kanssa vuosina 2006 - 2007.

Merkittävä resurssi taidehankinnoissa on ollut Nokian kaupungin kulttuurirahasto, jonka tuella on toteutettu teoshankinta Lars Holmströmiltä ja Satu Syrjäseltä Nokian terveyskeskuksen osasto 2:n uudisosaan vuonna 2001. Rahaston avulla Nokian kaupunki hankki myös Osmo Rauhalan teoksen Ansa taitelijan näyttelystä Tampereen Taidemuseosta vuonna 2003. Viimeiseksi kulttuurirahaston kautta tehdyksi hankinnaksi jäi vuonna 2006 kaupunginhallituksen päätöksellä toteutettu professori Ossi Somman 26 metalliveistoksen hankinta kaupungin kokoelmaan.

Tutustu julkisiin taideteoksiin