Nokian kulttuuripolku

Tällä sivustolla kerrotaan Nokian Kulttuuripolusta yleisesti. Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku etenee teemavuosittain ja perusopetuksessa edetään vuosiluokittain ja taiteenaloittain.

Nokian Kulttuuripolku on suunnitelma lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksesta Nokialla. Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin sivistyspalveluiden kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus. Kulttuuripolun sisältöjä toteutetaan yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Kulttuuripolun tavoitteena on, että jokainen nokialainen lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista. Lapsi saa tietoa paikkakunnan kulttuuritarjonnasta, paikoista, tapahtumista ja tarinoista. Kulttuuripolku tekee tutuksi nokialaista ja suomalaista kulttuuriperintöä sekä kulttuurista moninaisuutta. Osana päivähoito- ja koulupäivää kulttuuritoiminta on sosiaalisesti tasavertaista.

Kulttuuripolun on tarkoitus vahvistaa lapsen luovuutta, itsetuntoa ja suvaitsevaisuutta sekä kasvattaa omasta ympäristöstään ja kulttuuristaan ylpeitä lapsia ja nuoria. Kulttuuripolku on keino lisätä lasten hyvinvointia ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. 

Kulttuuripolku on monipuolinen oppimisympäristö. Se tarjoaa kasvatus- ja opetushenkilöstölle välineitä, palveluja ja materiaalia polun toteuttamiseksi ja ohjaa kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tarjontaa perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle.

Kulttuuripolkua suunnittelevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuuripolkutyöryhmät.

Lisätietoja
Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori, kulttuuripolkutyöryhmien vetäjä
p. 040 133 4101
pia.keltti(at)nokiankaupunki.fi
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut

Työryhmien jäsenet (ks. liite sivun alareunassa)

Kulttuurivastaavat kaikissa kouluissa ja päivähoidossa

Nokian kulttuuripolun juuret
Nokian kulttuuripolulla on hyvät lähtökohdat: kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat tehneet ns. "koulu- ja päiväkotityötä" jo pitkään, yli kaksi vuosikymmentä. Lähes saman ajan kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on valittu kulttuurivastaavat, jotka ovat toimineet yhteyshenkilöinä kulttuuripalveluiden suuntaan. Tästä työmuodosta ovat monet kunnat ottaneet myös mallia, sillä se on käytännönläheisenä työkaluna ollut toimiva. Toiminta oli aiemmin usein yhdensuuntaista eli kulttuuri- ja kirjastopalvelut tarjosivat erilaisia sisältöjä kouluille ja päivähoidolle. Kulttuuripolun yksi tärkeitä tavoitteita onkin tiivistää yhteistyötä niin suunnittelun, toteutuksen kuin taloudenkin osalta. Kulttuuripolku takaa tasa-arvoisemman kulttuuritarjonnan jokaiselle lapselle ja nuorelle Nokialla.

Joissakin kunnissa kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat olleet jo pitkään käytössä osana perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Moniin kuntiin suunnitelmia on alettu valmistella viime vuosina. 

Kuvat:
- Kulttuuripolku 2013 | Valokuvapajat Emäkosken ja Nokianvirran koulut
- Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
- Tehdassaaren osuuskunta (7.lk Minä ja yhteisö-näyttely Tehdas108:ssa toukokuussa 2015)