Nokian Kulttuuripolku

Nokian Kulttuuripolku on suunnitelma lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksesta Nokialla. Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin sivistyspalveluiden kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus. Kulttuuripolun sisältöjä toteutetaan yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen Kulttuuripolku etenee teemavuosittain, perusopetuksessa edetään vuosiluokittain ja taiteenaloittain.

Kulttuuripolun tavoitteena on, että jokainen nokialainen lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista. Lapsi saa tietoa paikkakunnan kulttuuritarjonnasta, paikoista, tapahtumista ja tarinoista. Kulttuuripolku tekee tutuksi nokialaista ja suomalaista kulttuuriperintöä sekä kulttuurista moninaisuutta. Osana päivähoito- ja koulupäivää kulttuuritoiminta on sosiaalisesti tasavertaista.

Kulttuuripolun on tarkoitus vahvistaa lapsen luovuutta, itsetuntoa ja suvaitsevaisuutta sekä kasvattaa omasta ympäristöstään ja kulttuuristaan ylpeitä lapsia ja nuoria. Kulttuuripolku on keino lisätä lasten hyvinvointia ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin.
 
Kulttuuripolku on monipuolinen oppimisympäristö. Se tarjoaa kasvatus- ja opetushenkilöstölle välineitä, palveluja ja materiaalia polun toteuttamiseksi ja ohjaa kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tarjontaa perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle.
 
Kulttuuripolkua suunnittelevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuuripolkutyöryhmät.
 
 
Lisätietoja:
Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori, kulttuuripolkutyöryhmien vetäjä
p. 040 133 4101
pia.keltti(at)nokiankaupunki.fi
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
 
 
Nokian kulttuuripolun juuret
Nokialla kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat tehneet ns. koulu- ja päiväkotityötä jo pitkään, yli kaksikymmentä vuotta. Lähes saman ajan kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on toiminut kulttuurivastaavien verkosto linkkinä kulttuuripalveluihin. Toimintamuotoa on myös kopioitu laajasti eri puolilla Suomea.
 
Toiminta oli aiemmin enimmäkseen yhdensuuntaista kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tarjotessa erilaisia sisältöjä kouluille ja päivähoidolle. Kulttuuripolun yksi tärkeä tavoite onkin saavutettu, sillä Kulttuuripolkua suunnitellaan ja toteutetaan nykyisin tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa, ja myös kustannuksia jaetaan eri toimijoiden kesken. Kulttuuripolku liitettiin keväällä 2016 osaksi perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa paikallisten sovittavien asioiden yhteydessä Nokialla. Myös varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa Kulttuuripolku on mukana.
 
Joissakin kunnissa kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat olleet jo pitkään käytössä osana perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Moniin kuntiin suunnitelmia on alettu valmistella viime vuosina.
 
Kuvat:
- Kulttuuripolku 2013 | Valokuvapajat Emäkosken ja Nokianvirran koulut
- Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
- Tehdassaaren osuuskunta: Minä ja yhteisö- näyttely 2015, Tehdas108, 7.luokat