Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (L 2001/189, 2012/937). Tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön työ- ja toimintakykyä, hänen mahdollisuuksiaan edetä työelämään tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelma koostuu asiakkaan tarvitsemista työllistymistä edistävistä toimenpiteistä, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluista, ja/tai kuntouttavasta  työtoiminnasta. Kuntouttavaan työtoimintaan päädyttäessä sen tavoitteet, kesto, toteutustapa ja seuranta kirjataan aktivointisuunnitelmaan.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka tavoitteena on edistää henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle ja osallistumiselle koulutukseen tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työtoimintaan osallistutaan 1-4 päivää viikossa ja siihen liitetään palvelutarpeen mukaisia yksilöllisiä valmennuspalveluita. Työtoimintaa toteutetaan työpajoilla, kaupungin palvelukeskuksissa ja yhdistyksissä.

 

   

 

 

 

 

Yhteystiedot

Työhönvalmennuksen koordinaattori
Riikka Katajainen
puh. 050 3958 988
Nansotalo, Tanhuankatu 2

Johtava sosiaalityöntekijä
Kaisa Männistö
puh. 040 7799 159
Virastotalo, Harjukatu 21

Toimistosihteeri
Taru Leponiemi
puh. 040 7799 012
(mm. laskutukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät toimistotehtävät)
Nansotalo, Tanhuankatu 2

Toimistosihteerin sijainen
Pirjo Lammi
puh. 040 1334 240