Elinkeinotietoa

Tulevaisuuden näkymät ja tavoitteet

Tärkeimpänä kaupungin elinkeinopoliittisena tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Kaupunki tukee yritysten kasvua ja kehittymistä mm. joustavalla kaavoituksella, kilpailukykyisillä hinnoilla ja hyvin hoidetuilla kaupungin peruspalveluilla.

Yritystontit ja toimitilat
Teollisuusyritysten ja muun yritystoiminnan haluamia tontteja kaavoitetaan lisää ja eri kokoisten tonttien reservi pidetään riittävän suurena. Yritystilojen rakentamista edistetään seudullisia resursseja hyödyntäen. Nokian vahvuuksia teollisuuspaikkakuntana markkinoidaan tehokkaasti.

Yrityspalvelut
Kaupungin palvelurakennetta pyritään vahvistamaan ja monipuolistamaan tarjoamalla aloittaville ja jo toiminnassa oleville yrityksille neuvontapalveluja. Yrityksiä kannustetaan kasvuun ja kansainvälisyyteen.

Seudullinen yhteistyö
Kaupunki on aktiivisesti mukana Tampereen seudun yhteishankkeissa elinkeinotoiminnan edistämiseksi. Yritystoiminnan toimintaedellytyksissä noudatetaan vähintään Tampereen seudun yleistä tasoa.

Koulutus ja työvoiman saatavuus
Kaupunki on mukana kehittämässä 2. asteen koulutusta ja aikuiskoulutusta siten, että yritysten nykyisen työvoiman lisäkoulutustarve tyydytetään ja uutta koulutettua työvoimaa tarjotaan yritysten tarpeisiin.

Yrittäjyyskasvatus
Yrittäjyyskasvatustyön kehittäminen on tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjyyskasvatustyön tarkoitus on kasvattaa ja kouluttaa nokialaisista lapsista ja nuorista aktiivisia kansalaisia, joilla on positiivinen asenne oman itsensä ja ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen.

Nokian kaupunkikeskustan kehittäminen
Toimiva kaupunkikeskusta on monessa yhteydessä todettu tärkeäksi tekijäksi koko kaupungin kehittymisen kannalta. Keskustan toimivuutta parannetaan kaavoituksella ja vuosittain varattavalla riittävällä kunnallisteknisellä määrärahalla. Keskustaa kehitetään myös toiminnallisesti yhdessä julkisten toimijoiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja yhteisöjen kanssa.

Keskustan kehittämisen tavoitteena on hyvä palveluvarustus kaupunkimaisesti toteutettuna, omaleimaista ilmettä korostaen. Nokian keskustasta muodostetaan viihtyisä, siisti ja kaikin puolin toimiva kokonaisuus, jossa otetaan huomioon asumisen, kaupan, palvelujen ja liikenteen vaatimat edellytykset.

Monet tuntevat Nokia-nimen matkapuhelimista, mutta tiesitkö, että Nokialla on syntynyt myös maailman ensimmäinen talvirengas ja innovatiivinen Molok-syväkeräysjärjestelmä jätehuoltoon? Monista suomalaisista kenkäkaapeista löytyvät Aino- ja Reino-tohvelit sekä Kontio- ja Hai-saappaat ovat myös kotoisin Nokialta.