Toimeentulotuki

 

1.1.2017 alkaen Kela käsittelee perustoimeentulotuen hakemukset.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen etuus taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille, jotka eivät  voi saada riittävää toimeentuloa muulla tavalla, esimerkiksi ansiotyöllä, yritystoiminnalla tai muista tuloista tai varoista. Hakijan tulee huolehtia siitä, että hänelle kuuluvat ensisijaiset sosiaaliturvaetuudet on laitettu/laitetaan vireille esim. työttömyysturva, asumistuki, opintoraha ja – laina sekä elatusturva

Hakijan on aktiivisesti pyrittävä parantamaan toimeentulonsa edellytyksiä esimerkiksi hakeutumalla  työhön, koulutukseen tai erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin  edistääkseen työllistymismahdollisuuksiaan.

Toimeentulotuki myönnetään hakemuksesta  pääsääntöisesti kuukaudeksi kerrallaan. Hakemus tulee toimittaa sen kuukauden aikana, jolle toimeentulotukea haetaan.

Toimeentulotuen määrä perustuu laskelmaan, jossa perheen tuloina huomioidaan kuukauden käytettävissä olevat nettotulot ja varallisuus sekä menoina perusosa ja toimeentulotukeen oikeuttavat muut menot. Mikäli nämä menot ovat tuloja suuremmat, on hakija oikeutettu erotuksen suuruiseen toimeentulotukeen.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kelan tekemän perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea suoraan kunnista. Täydentävän toimeentulotukihakemuksen voi jättää Kelalle perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä tai suoraan kuntaan, mikäli perustoimeentulotuen päätös kyseiselle kuukaudelle on jo tehty.

Täydentävää toimeentulotukea voi hakea esim. lasten harrastusmenoihin, lasten tarvikkeisiin, koululaisen opintoihin, hautauskustannuksiin. Täydentävä toimeentulotuki on harkinnanvaraista. 

Muutoksenhaku

Päätöksen toimeentulotuen myöntämisestä tekee viranhaltija. Mikäli hakija on päätökseen tyytymätön, muutosta on oikeus hakea 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet ilmenevät toimeentulotukipäätöksestä.

Perusturvalautakunnan päätöksestä voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

 

 

Yhteystiedot

Nokian perusturvakeskus
Harjukatu 21, 37100 Nokia

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Männistö p. 040 779 9159

Fax (03) 5652 1002

Puhelinaika: ma-pe klo 11.00 - 12.00

Sosiaaliohjaus

A-Ö, Sosiaaliohjaaja 
puh. 050 3951 386 

Sosiaalityöntekijä

A-L, Sosiaalityöntekijä
puh. 050 3958 758

M-Ö,  Sosiaalityöntekijä
puh. 050 3958 751

Palveluohjaus

Palveluohjaaja
Puh. 050 3958 743

Maahanmuuttajatyö

Maahanmuuttajatyön koordinaattori

Puh. 040 7799 290