Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Tukea, ohjausta ja neuvoja erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa pulmatilanteissa.Lähtökohtana on tuen tarpeessa olevien kuntalaisten omien voimavarojen vahvistaminen.

Paikalliset palvelut

  • Aikuissosiaalityö
  • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
  • Maahanmuuttajatyö

Muut palvelut

  • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
  • Sosiaaliasiamies
  • Yleinen edunvalvonta
  • Oikeusapua
  • Asiakasraati

Ajankohtaista

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017. Lisätietoa toimeentulotuesta osoitteesta:

http://www.kela.fi/toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea sen jälkeen, kun Kela on ensin tehnyt päätöksen perustoimeentulotuesta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perusturvan sosiaalityön aulassa on käytettävissä asiakaspääte sekä tulostusmahdollisuus toimeentulotuen hakemista varten.

Tiistaisin klo 8.30-13.00 aulassa on mahdollisuus vertaisohjaukseen verkkopalveluiden ja hakulomakkeiden tulostamiseksi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------