Opiskelijalle

 

Nokian kaupungin perusturvapalvelut opiskelijoiden harjoittelupaikkana

Nokian kaupungin perusturvapalvelut tarjoavat mahdollisuuden käytännön harjoitteluun / työssäoppimiseen eri ammatteihin opiskeleville. Harjoittelupaikkoja on terveyspalvelujen, perhepalveluiden, vammaispalveluiden ja vanhuspalveluiden sekä tuki- ja hallintopalvelujen alueilla.

Opiskelijaohjaus

Harjoittelu on opiskelijalle tärkeä vaihe ammatillisessa osaamisessa ja kasvussa. Tavoitteenamme on laadukas opiskelijaohjaus, jota kehitetään jatkuvasti. Opiskelijaohjaus pohjautuu opiskelijaohjausta koskeviin laatuvaatimuksiin ja -kriteereihin sekä opiskelijaohjausta koskeviin suosituksiin ja ajankohtaiseen tutkimustietoon. Kehitämme opiskelijaohjaustamme mm. opiskelijaohjauksen laatukyselyn avulla.

Nimetyt opiskelijan henkilökohtaiset ohjaajat edistävät ja tukevat opiskelijoiden harjoittelun onnistumista sekä opiskelijan ammatillisen osaamisen vahvistumista ja ammatillista kasvua. Joko yksikön lähiesimies tai nimetty opiskelijavastaava auttavat harjoittelun/työssäoppimisen suunnittelussa ja opiskelijoiden perehdyttämisessä harjoittelupaikkaan.

Harjoittelu

Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobstep netin kautta. Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikat sovitaan suoraan oppilaitosten koordinaattoreiden välityksellä tai opiskelijoiden kanssa sopien.

Opiskelijan muistilistaa hyödyntämällä pystyt valmistautumaan harjoitteluun jo etukäteen:

Opiskelijan muistilista

 • opintoni ovat edenneet opetussuunnitelman mukaisesti
 • päivitän lääkehoitopassini ja otan sen mukaan harjoitteluni alkaessa (terveydenhuollon opiskelijat)
 • perehdyn oppilaitokseni harjoittelua koskeviin ohjeisiin
 • laadin lähtötasokuvaukseni
 • olen käynyt oppilaitokseni tietoturvakoulutuksen
 • olen suorittanut http://www.kanta.fi -sivustolla eResepti- ja Tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa sekä Potilastiedon arkisto -verkkokurssit ennen harjoittelun alkua (terveydenhuollon opiskelijat)
 • saan kulkukortin ja pukukaapin avaimen harjoitteluyksiköstä harjoittelun alkaessa
 • mukanani on nimineula, opiskelijakortti sekä mahdollisesti työkengät ja sukat. Suojavaatteen saan harjoittelupaikasta, jos tarvitsen sellaisen. Olen tutustunut Nokian kaupungin Perusturvapalveluiden työasu- hygienia- ja käsihygieniaohjeisiin.
 • jos minulla on epäselvää, otan yhteyttä sähköpostilla yksikön lähiesimieheen tai opiskelijavastaavaan.

 Yhteystiedot ja tiedustelut

 • Perusturvapalveluiden yksiköiden lähiesimiehet tai hoitotyön johtaja Anne Markkula puh. 040 7799279. Nokian kaupungin sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

Opinnäytetyöt

Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö Nokian kaupungin perusturvapalveluihin. Jos sinua kiinnostaa opinnäyte- tai projektityön tekeminen, ota yhteyttä hoitotyön johtajaan, vanhustyön johtajaan, sosiaalityön johtajaan, vammaistyön johtajaan tai johtavaan ylilääkäriin. Voit olla yhteydessä myös suoraan sen yksikön lähiesimieheen, jossa haluat tehdä työsi.

Opinnäytetyön ja tutkimuksen tekemiseen Nokian kaupungin perusturvapalveluissa tarvitset tutkimus- ja opinnäytetyöluvan. Lupa haetaan Tutkimus- ja opinnäytelupahakemuslomakkeella siinä vaiheessa, kun tutkimus-/opinnäytetyösuunnitelma on valmis ja ohjaajan hyväksymä. Lomakkeessa on hyvä olla perusturvapalveluista nimetyn tutkimus- / opinnäytetyön ohjaajan tai yhdyshenkilön puolto.

Hakulomake liitteenään tutkimussuunnitelma lähetetään yksiköstä / aiheesta / tutkimusmenetelmästä riippuen:

 • Hoitotyön johtajalle osoitteeseen Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut, Hoitotyön johtaja Anne Markkula, Perusturvapalveluiden hallinto, Harjukatu 21, 37100 Nokia
 • Vanhustyön johtajalle osoitteeseen Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä, Perusturvapalveluiden hallinto, Harjukatu 21, 37100 Nokia
 • Sosiaalityön johtajalle osoitteeseen Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut, Sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen, Perusturvapalveluiden hallinto, Harjukatu 21, 37100 Nokia
 • Vammaistyön johtajalle osoitteeseen Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut, Vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen, Perusturvapalveluiden hallinto, Harjukatu 21, 37100 Nokia
 • Johtavalle ylilääkärille osoitteeseen Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut, Johtava Ylilääkäri Mauri Jokinen, Terveyskeskuksen hallinto, Maununkatu 12, 37100 Nokia

Hakemus käsitellään 30 vuorokauden kuluessa. Lisätietoa tarvittaessa antaa hoitotyön johtaja Anne Markkula p. 040 7799279.

 

Opiskelijaohjauksen laatukysely (CLES)

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Nokian kaupungin perusturvapalveluissa toteutettavan ohjauksen laadusta. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille. Saadun palautteen avulla ohjausta kehitetään.

Opiskelijaohjauksen laatukysely koostuu taustamuuttujista, joilla kerättään tietoa opiskelijasta, opinnoista ja harjoitteluyksiköstä. Näiden lisäksi kartoitetaan työyksikköön ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä CLES-mittarista (Copyright © 2002 Saarikoski) modifioiduilla kysymyksillä. Työyksikkösi tunnistetieto tarvitaan, että vastauksesi voidaan ohjata oikeaan työyksikköön.

Pyydämme Sinua vastaamaan kyselylomakkeeseen harjoittelusi loppupuolella. Kyselylomake avautuu alla olevasta linkistä. Kyselyyn vastaamiseen tarvitset salasanan, jonka saat harjoitteluyksiköstäsi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen ja sen kehittämiseen. Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esille missään tutkimuksen vaiheessa. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Jos haluat lisätietoa kyselystä, voit ottaa yhteyttä esimieheen tai ohjaasi. Tämän kyselyn lisäksi voit halutessasi antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti tai kirjallisesti.

CLES-kyselyyn:

http://www.webropolsurveys.com/CLESNokia.net