Vihnukselan lastenkoti

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan pysyvämmän sijoituksen tarjoamista tilanteessa, jossa lapsi tai nuori ei voi asu kotonaan joko hänestä itsestään tai perhetilanteesta johtuvista syistä. Lapselle tai nuorelle voidaan järjestää avohuollon tukitoimena perhehoitoa tai laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai sen henkilön kanssa, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on.

Suurimmalle osalle perheitä avohuollon tuki riittää, mutta joskus ongelmat ovat niin vakavia, että lapsen etu vaatii hänen ottamistaan huostaan. Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen toimenpide. Huostaanottoon on ryhdyttävä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai ne eivät ole olleet tarkoituksenmukaisia ja mahdollisia ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.


Nokialla toimii oma 12-17-vuotiaille tarkoitettu päivystävä lastensuojelulaitos, jossa on 7 osastosijoituspaikkaa. Lisäksi yksi paikka on varattu itsenäistyville/jälkihuollossa oleville nuorille ja yksi paikka perheille.
 

Yhteystiedot 

Vihnukselan lastenkoti
Lastenkuja 3
37150 NOKIA

Vastaava ohjaaja
Saana Lehtonen
puh. 050 3956 305

Osasto puh. 040 8443 999