Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelu tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia sekä vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Miten voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun?

Lapsi itse, hänen vanhempansa tai läheisensä voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun perheen tilanteen selvittämiseksi ja avun saamiseksi. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tai nuoren hyvinvoinnista huolissaan oleva henkilö. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Lisäksi tietyillä henkilöillä on ammattinsa ja asemansa vuoksi lastensuojelulakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen ja hänen vanhempansa kanssa tehtynä yhteydenottona lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että
1) yhteydenotto tehdään viipymättä; ja
2) yhteydenoton yhteydessä ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenoton tekemiseen johtaneet syyt.

Lastensuojelun päivystävä sosiaalityöntekijä vastaa puheluusi
ma-pe klo 8-16 puh. 040 779 9289.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa ota yhteys hätänumeroon 112.

Kirjallinen lastensuojeluilmoitus tai Yhteydenotto lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi lähetetään osoitteeseen:
Nokian kaupunki, lastensuojelu, Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Mitä yhteydenoton jälkeen?

Kaikki yhteydenotot eivät johda lastensuojeluasiakkuuteen, vaan joskus apu voi löytyä muista palveluista. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät arvioivat perheen tilannetta yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa (palvelutarpeen arviointi). Tapaamisissa keskustellaan perheen arjesta, pulmista ja voimavaroista sekä mietitään keinoja perheen auttamiseksi. Arvioinnin jälkeen sovitaan tarvittavista lastensuojelun tukitoimista tai ohjataan perhe muihin palveluihin.

Lastensuojelun avohuolto

Jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella on oma nimetty sosiaalityöntekijä, joka on perheen yhteyshenkilö lastensuojelussa ja vastaa tarvittavien tukitoimien järjestämisestä. Lastensuojelun asiakkaana perhettä voidaan auttaa sosiaalityön keinoin yhteisesti sovitun asiakassuunnitelman mukaisesti.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat muun muassa

  • sosiaalityöntekijän ohjaus ja neuvonta
  • lastensuojelun perhetyö
  • tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta
  • asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu
  • taloudellinen tuki
  • lapsen harrastustoiminnan tukeminen
  • koko perheen tai lapsen lyhytaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle

Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto

Joskus avohuollon tukitoimet eivät auta perhettä riittävästi ja silloin lapsi voidaan sijoittaa pidempiaikaisesti kodin ulkopuolelle (huostaanotto). Sijaishuollossakin työskentelyn tavoitteena on lapsen kotiinpaluu. Pitkäaikaisen sijoituksen jälkeen nuorta tuetaan hänen itsenäistymisessään jälkihuollon tuen avulla.

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi lastensuojelun asiakasperheille. Perhetyön aloittamisesta perheessä päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhdessä perheen kanssa. Perhetyö on määräaikaista, suunnitelmallista työskentelyä koko perheen kanssa ja tuen tarve arvioidaan säännöllisin väliajoin.

Lastensuojelun päivystys

Virka-aikana ma-pe 8-16
puh. 040 7799 289

Virka-ajan ulkopuolella
kiireellisissä lastensuojeluasioissa
ota yhteys hätänumeroon 112.

Yhteystiedot

Sosiaalityön neuvonta
puh. (03) 5652 1522
faksi (03) 5652 1002

Johtava sosiaalityöntekijä
Kaisa Männistö
puh. 040 7799 159

Lastensuojelun
sosiaalityöntekijät
Puhelinajat ti-pe klo 11-12

Leena Mattila p. 040 8482 398

Taru Parsiala p. 040 7799 154

Marita Koivuniemi p. 050 3956 211

Jenni Pirskanen p. 040 7799157
 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä

THL:n sivusto, jossa monipuolisesti tietoa lastensuojelusta:
Lastensuojelun käsikirja

Ensi- ja turvakotien liiton sivuille on kerätty lapsille ja nuorille tarpeellista tietoa lastensuojelusta:
Asiaa lastensuojelusta

Tampereen kaupungin sivuilta löytyy tietoa sijaisperheeksi haluaville perheille:
Sijaisperheeksi?