Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen tai perheen vuorovaikutussuhteisiin.

Yhteyttä voit ottaa joko puhelimitse suoraan työntekijöihin tai sähköisesti Pyydä apua -napin kautta.

Palvelutarpeen arviointia voidaan pyytää myös esim. päivähoidon tai koulun työntekijän, tai muun viranomaisen kanssa yhdessä tehtävällä lomakkeella Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi.

Pyydä apua -nappi

Mietityttääkö sinua jokin omaan elämääsi tai läheiseesi liittyvä asia? Yhteydenottolomakkeella voit jättää yhteystietosi ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijä ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa. Pyydä apua -napin löydät sivun oikeasta reunasta.

Lapsiperheiden sosiaalityö ja
palvelutarpeen arviointi

Lapsiperheiden sosiaalityö tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia sekä vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät kartoittavat perheen kokonaistilannetta ja arvioivat palveluiden tarvetta yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa asiakkaan suostumuksella.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelulla edistetään lasten kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhemmuutta. Tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä ohjauksen, neuvonnan ja yhdessä tekemisen kautta. Lapsiperheiden kotipalvelun kotikäynneillä perhetyöntekijä auttaa lastenhoidossa ja kotitöissä sekä keskustelee vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Lue lisää...

Perhetyö

Perhetyö on lyhytkestoista ja maksutonta ohjausta ja neuvontaa.

Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia, perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, vanhempi tarvitsee tukea rajojen asettamiseen, vanhemmalla on väsymystä ja neuvottomuutta vanhemmuudessa tai lapsella on ollut päihdekokeiluja.

Neuvolan perheohjaus on osa äitiys- ja lastenneuvolapalveluita ja neuvolan perheohjaaja tekee yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajien kanssa. Neuvolan perheohjaus on tarkoitettu neuvolaikäisten lasten perheille. Perheohjauksen tavoitteena on tukea perheen arkea, vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia. Lue lisää...

Nopea perheohjaus

Nopea perheohjaus tarjoaa apua, kun lapsen tai nuoren arjessa on huolenaiheita, joihin perheen omat keinot eivät tunnu riittävän. Yhteyttä voi ottaa sekä lapset että vanhemmat tai heidän luvallaan esim. kouluterveydenhoitaja, kuraattori tai opettaja. Perheohjaus on maksutonta, lyhytkestoista (1-5 krt), matalan kynnyksen palvelua kaikille 7-17 -vuotiaille nokialaisille lapsiperheille.

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jolla tuetaan lasta ja hänen perhettään. Tuettava lapsi tai nuori osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheessä esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukihenkilö tarjoaa tuettavalle lapselle tai nuorelle turvallista ja luotettavaa aikuisen läsnäoloa muutaman kerran kuukaudessa, pari tuntia kerrallaan. Lue lisää...

Perheoikeudelliset palvelut

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, lapsen isyys vahvistetaan tunnustamalla. Lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä ja asiakirjojen lähettämisestä maistraattiin, joka hyväksyy isyyden tunnustamisen.

Erotilanteessa vanhemmat sopivat ja päättävät lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvistä asioista. Lastenvalvoja keskustelee vanhempien kanssa siitä, mikä olisi lapsen edun mukainen ratkaisu heidän tilanteessaan. Lue lisää...

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Jos lapsi ei saa kotonaan riittävää turvaa ja huolenpitoa tai jos lapsi itse vaarantaa hyvinvointiaan, lastensuojelulla on velvollisuus auttaa lasta ja hänen perhettään. Lue lisää...

 

 

Haluaisitko tukiperheeksi tai tukihenkilöksi?

Ota yhteyttä: palveluohjaaja puh. 0407799160  tai lea.raty@nokiankaupunki.fi

 

.

 

 

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä
Kaisa Männistö
puh. 040 7799 159

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijät
Puhelinaika ti-pe klo 11-12

Anu Pärssinen p. 050 3956 210
Outi Kärenlampi p. 040 1334 166
Laura Vilenius p. 040 1334 784 Mikko Rinta-Kiikka p. 040-1334472

 

Kotipalvelun ja perhetyön palvelupuhelin
Puhelinaika ma-to klo 11-13
puh. 044 9061244

Perhetyön ohjaaja
Anu Tapio
puh. 044 906 1244

 

Perhetyö
Tiina Helenius, kouluikäisten nopea perheohjaus 
puh. 050 395 1393

Henna Kortetmaa, kouluikäisten perheohjaus                                  puh. 040- 133 4434

Kaisa Suksi-Koivisto, alle kouluikäisten perheohjaus
puh. 044 906 1275

 

Perheoikeudelliset palvelut
Puhelinaika ma-pe klo 11-12
Lastenvalvoja
Sari Pihlajamäki
puh. 050 395 8744

 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä

THL:n sivusto antaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden palveluista:
Kasvun kumppanit