Lapsiperheiden kotipalvelu

Asiakaspalautetta: Hienoa, että tällaista apua on saatavilla, se oli erittäin tarpeellista meidän perheelle ja erityisesti äidin jaksamiselle tärkeä apu.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Kotipalvelulla edistetään lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Tavoitteena on kotipalvelun avulla vahvistaa perheen omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä ohjauksen, neuvonnan ja yhdessä tekemisen kautta. Lapsiperheiden kotipalvelun kotikäynneillä perhetyöntekijä auttaa lastenhoidossa ja kotitöissä sekä keskustelee vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu lapsiperheille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • raskauden loppuvaihe ja uuden perheenjäsenen tulo perheeseen
  • monikkoperhe
  • vanhemman väsymys ja uupumus
  • tuen tarve vanhemmuudessa tai arjen rutiineissa
  • äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi
  • vanhemman sairastuminen tai loukkaantuminen
  • lapsen sairaus tai vamma
  • vanhemman tai sisaruksen hoito- tai terapiakäynnit
Asiakaspalautetta: Asiantuntevaa ja ”maanläheistä” apua ja tukea olemme saaneet.

Tilaukset ja yhteydenotot

Kotipalvelun ja perhetyön palvelupuhelin
ma-to klo 11-13
puh. 044 906 1244

 

 

PDF-tiedosto Kotipalvelun esite  (1.8 MB)

Tilapäisen kotipalvelun asiakasmaksut
1.1.2016 alkaen

Käynnin pituusHinta
alle 2 h12,10 e
2-alle 4 h15,50 e
4 h tai enemmän31,00 e

Palvelu voidaan myöntää maksuttomana perheen taloudellisen tilanteen tai lastensuojeluasiakkuuden perusteella.

Säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut

Säännöllisestä kotipalvelusta peritään palvelun määrän sekä perheen koon ja tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu Nokian kaupungin perusturvalautakunnan 16.12.2015 vahvistaman asiakasmaksutaulukon mukaisesti.

MS Word -tiedosto Tuloselvityslomake  (707 kB)