« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Palvelut » Perusturva ja terveys » Lapset, nuoret ja perheet » Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvontaPerhekeskuksen työntekijät toimivat eri työryhmissä. Perhekeskus pitää sisällään neuvolaikäisten psykologipalvelut, lasten, nuorten ja aikuisten puheterapiapalvelut sekä perheneuvolan ja nuorisotiimin palvelut. Perheneuvola tarjoaa palveluja alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen ja nuorisotiimi 13 – 18 -vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Palvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia ja niihin voi hakeutua oma-aloitteisesti tai esim. terveydenhoitajan tai koulukuraattorin lähetteellä. Yhteystiedot ja puhelinnumerot löydät täältä.

 

Neuvolapsykologit

Neuvolapsykologit tarjoavat palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille. Palvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia ja niihin voi hakeutua ottamalla itse yhteyttä puhelimitse tai neuvolan terveydenhoitajan, lääkärin, perhetyöntekijän tai päiväkodin lähetteellä.

Neuvolapsykologin puoleen voit kääntyä, mikäli tarvitset tukea

 • raskauteen tai synnytykseen
 • vanhemmuuteen
 • perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen
 • parisuhdeasioihin tai vanhemman omaan jaksamiseen liittyen

Neuvolapsykologit tekevät

 • psykologin tutkimukset alle esikouluikäisille, kun lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä tai vuorovaikutuksesta on huolta 


Puheterapeutit

Puheterapiaan ohjaudutaan tavallisimmin lääkärin, neuvolan tai päivähoidon lähetteellä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä soittamalla puheterapeutille.

 

Puheterapeutin puoleen voit kääntyä, mikäli tarvitset tukea näissä asioissa

 • äännevirheet ja epäselvä puhe
 • viivästynyt kielellinen kehitys
 • puheen ja kielenkehityksen erityisvaikeudet
 • kontaktin ja vuorovaikutuksen pulmat
 • änkytys ja sokellus
 • syömisen ja nielemisen ongelmat pienillä lapsilla
 • äänihäiriöt
 • aikuisilla neurologisista syistä johtuvat nielemisen, puheen tai kielen pulmat (nielemisvaikeudet, puheen epäselvyys, afasia)

 

Puheterapeutit tekevät

 • puheen ja kielen kehityksen arviointia ja kuntoutusta
  • tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen
 • vanhempien ja lähiympäristön ohjausta
 • puheterapiakuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä
  • ohjantakäynnit ja yksilölliset terapiajaksot
 • verkostotyöskentelyä mm. päiväkodeilla yhteistyössä lapsen tai perheen muiden työntekijöiden kanssa
 • konsultaatioita lähiammateissa toimiville

 

Perheneuvola

 

Perheneuvola tarjoaa palveluita alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vanhemmat voivat itse soittaa ja varata aikaa. Usein myös koululta pyydetään vanhempien suostumuksella lupaa tehdä lähete perheneuvolaan.

 

Perheneuvolan puoleen voit kääntyä, mikäli tarvitset tukea

 • lapsen tunne-elämän tai käyttäytymisen haasteisiin
 • perheen ristiriitoihin ja vuorovaikutuspulmiin
 • vanhemmuuteen lasten kasvatukseen liittyen
 • perheen kriisi- tai erotilanteisiin
 • parisuhteen haasteisiin

 

Perheneuvolassa tehdään

 • psykologisia tutkimuksia (lapsen ja vanhemman käynnit yhdessä ja erikseen)  
 • yksilö-, pari- ja perheterapeuttista työtä
 • ohjausta ja neuvontaa kasvatusasioissa
 • lastenpsykiatrista arviointia
 • verkostotyöskentelyä mm. kouluilla yhteistyössä lapsen tai perheen muiden työntekijöiden kanssa
 • perheasioiden sovittelua

 

Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja hoitosuunnitelma tehdään yleensä ensimmäisellä käynnillä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 

 

Nuorisotiimi

Nuorisotiimissä työskentelemme yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotasolla. Työskentely ja mahdollinen viranomaisyhteistyö suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä nuoren ja perheen kanssa. Perheenjäsenten ja tukiverkoston mukana olo auttaa hoidon onnistumista. Työskentely alkaa nuoren ja perheen tilanteen selvittelyllä sekä hoidon ja tuen tarpeen arvioinnilla. Työmuotojamme ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, terapeuttiset keskustelu- ja tukikäynnit sekä psykologiset tutkimukset.

 

Nuorisotiimin puoleen voit kääntyä, mikäli tarvitset tukea

 • nuoren psyykkisiin vaikeuksiin
 • elämänkriiseihin
 • kasvatuksellisiin kysymyksiin
 • kasvun ja kehityksen pulmiin
 • ristiriitoihin sosiaalisissa suhteissa
 • vanhemmuuden haasteisiin
 
 

24.10.2017 klo 05:23:16