Päivähoitoon hakeminen

Milloin voi hakea päivähoitopaikkaa 

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Viikoilla 10-11 järjestetään päivähoitohaku, jonka perusteella elokuussa alkavan toimintakauden lapset sijoitellaan alustavasti yksiköihin.

Paikkaa on haettava pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Kun hoidon tarve tulee äkillisesti työn tai opiskelun vuoksi, päivähoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Mikäli tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta toteuttaa huoltajien ensisijaista toivetta paikasta, voi perhe anoa siirtoa  toivomaansa päivähoitoyksikköön. Lapsella on lakiin perustuva oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden loppumisen jälkeen aina oppivelvollisuuden alkuun saakka.

Paikkatilanteesta, päiväkotien sijainnista ja eri päivähoitomuodoista saa tietoa suoraan päivähoitoyksiköistä. Nokialla perhe voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • kunnallinen päiväkoti tai perhepäivähoito
  • yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoito (Nokian kaupunki maksaa yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää)
  • avoimet varhaiskasvatuspalvelut (kerhotoiminta), jolloin oikeus kotihoidontukeen säilyy
  • kotihoidontuki, mikäli nuorin lapsi on alle 3-vuotias
     

Päivähoitopaikan hakeminen 

Nokian kaupungin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon, esiopetukseen ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin haetaan samalla sähköisellä päivähoitohakemuksella. Hakulomakkeet löytyvät tästä. Tarvittaessa lomakkeita ja lisätietoa saa myös päivähoitoyksiköistä. 

 Seudullinen hakeutumismahdollisuus päivähoitoon

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat sopineet päivähoitopalveluiden järjestämisestä yli kuntarajojen. Sopimuksen mukaan kunnat voivat ostaa toisen kunnan päivähoitopaikkoja pääsääntöisesti toimintavuodeksi kerrallaan (1.8 - 31.7.), kuitenkin enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Oman kunnan asukkaalla on lain suoma etuoikeus päivähoitopaikkaan kotikunnassaan.Toiselle kunnalle myydään päivähoitopaikka, jos päivähoidossa on tilaa. 

Huoltajat hakevat hoitopaikkaa toisesta kunnasta sähköisesti. Hakemuksen käsittelystä vastaa hakemuksen vastaaottava kunta. Asiakasperhe neuvottelee sekä myyvän että ostavan kunnan kanssa ostopalvelusopimuksen saamiseksi. Myyvä kunta tekee asiakasperheelle päätöksen päivähoitopaikasta sekä päivähoitomaksusta. Ostava kunta toimittaa ostopalvelusopimuksen myyvälle kunnallle ja perheelle.

Sopimus päivähoidon järjestämisestä kuntien välisenä ostopalveluna .
 

Varhaiskasvatuksen aloituksen tutustumisaika

Maksuton tutustumisaika on tarkoitettu uusille, päivähoidon ensimmäistä kertaa aloittaville lapsille. Myös leikkitoiminnasta päivähoitoon siirtyvillä lapsilla on oikeus tutustumisaikaan. Tutustumisaikana lapsi on vakuutettu samoin kuin päivähoidossa ollessaan.

Tutustumisaika toteutetaan kahden viikon aikana. Lapsi voi tutustua hoitopaikkaan aluksi yhdessä huoltajiensa kanssa sekä ilman huoltajaa enintään 5 tuntia. Tutustumisaika ei poista oikeutta kotihoidon tukeen.

Tutustumisaikaa ei voida järjestää päivystysaikoina. Käytännön järjestelyistä tutustumisajan toteutumiseksi sovitaan ryhmän henkilökunnan kanssa.

Päivähoitomaksut 

Päivähoitomaksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Päivähoitohakemuksessa on lueteltu, mitä tulotositteita on toimitettava maksun määrittelemiseksi. Kohdassa korkein maksu on myös laskettuna tulorajat, millä perusteella maksu määräytyy korkeimmaksi eikä tulotositteita tarvitse toimittaa. Katso lisätietoja kohdasta maksutiedote ja korkein maksu.

Päivähoitomaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Laskun voi saada sähköisessä muodossa e-laskuna. E-laskusopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa. Päivähoitomaksuista ja laskutuksesta saa lisätietoa sivistyspalveluiden toimistosihteereiltä, puh. 050 395 8748 tai 050 395 8774.