Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat osa kunnallista varhaiskasvatusta. Kerhot ovat tarkoitettu pääsääntöisesti 2-5-vuotiaille kotona hoidettaville lapsille. Lapsen aloittaessa kerhon, perheen kanssa käydään keskustelua perheen toiveiden ja lapsen tarpeiden vastaavuudesta. Kerhoaika voidaan muokata lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti, kerhon aukiolon puitteissa. Lapsi voi käydä kerhossa kaksi tai kolme kertaa viikossa, sopimuksen mukaan.
 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueet ovat kerhoissa samanlaisia kuin koko varhaiskasvatuksessa. Kerhossa tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Kerhossa toimitaan pienryhmissä ja kerhon sisällä voidaan toteuttaa erisisältöisiä, lapsen varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita vastaavia kerhoja. Lasten mielenkiinnon kohteet, ideat ja suunnitelmat ovat pedagogisen toiminnan suunnittelun pohjana. Kerhossa lapsi saa kokemuksen yhteisöön ja ryhmään kuulumisesta sekä oppii vuorovaikutustaitoja.
 
Lapsille laaditaan kerhossa varhaiskasvatussuunnitelma sekä tehdään kunnassa toteutettavat havainnointilomakkeet sekä tarvittaessa arviointitehtävistöt. Kerhossa lapsella on mahdollisuus saada tarvittavat tukitoimet silloin, kun lapsi tarvitsee tukea kehitykseensä, oppimiseensa tai hyvinvointiinsa.

Kerhoihin hakeminen

Kerhoihin haetaan päivähoitohakemuksella, joka löytyy täältä. Myös paperilomakkeita on saatavilla kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Kerhopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoja kerhoista ja vapaista paikoista saa yksiköiden johtajilta. Kerhotoiminta on osa varhaiskasvatusta ja hyvä vaihtoehto kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ryhmätoimintaa. Osallistuminen kerhotoimintaan ei poista oikeutta kotihoidon tukeen.

Kerhomaksut

Kerhomaksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä. Kerhomaksu määräytyy perheen valitseman tuntisopimuksen mukaan. Tietoa kerhomaksuista löytyy täältä.

Kerhojen toimintakausi 2016 - 2017

Kerhot noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja kuitenkin niin, että toimintakausi päättyy aina toukokuun viimeinen päivä. Kerhot ovat kiinni koulujen loma-aikoina.

Toimipaikat

Harjuniityn kerho
Lautamiehenkatu 1
varhaiskasvatusyksikön johtaja Päivi Saari-Vesa 040 844 3964

Lähdekorven kerho
Mukaniityntie 25
varhaiskasvatusyksikön johtaja Maarit Kanto 050 395 6403

Pajakadun kerho
Pajakatu 28
varhaiskasvatusyksikön johtaja Maarit Kanto 050 395 6403

Puropuiston kerho
Souranderintie 16
varhaiskasvatusyksikön johtaja Anne Soini 040 779 9093