Ympäristöterveydenhuolto

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva

Kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön.

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan kunnan alueella. Kunnassa laaditaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa otetaan huomioon ohjaavien keskusvirastoiden yhdessä laatima valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät voidaan yleisesti jakaa seuraavasti:

  • toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjaus
  • suunnitelmallinen valvonta valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti
  • valvontakohteiden toimintaa koskevien ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja niistä tehtävät päätökset
  • valvontakohteisiin suoritettavat säännölliset tarkastukset sekä tarvittaessa näytteenotto ja tutkimukset
  • lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta johtuvien määräysten antaminen tai pakkokeinojen asettaminen
  • epidemioiden selvittäminen

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva, huolehtii Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Vesilahden, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.

Ympäristöterveydenhuollon valvontaan kuuluvat: asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta, talousveden valvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet sekä uimavesien valvonta.

Lisätietoja PIRTEVA:n omilta nettisivuilta.

Eläinlääkäri

Nokian kaupungin kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaa Pirteva. 
Pirtevan kaikkien eläinlääkäreiden yhteinen ajanvarasnumero on (03) 5652 4100
Ajanvarauksia otetaan vastaan arkisin klo 8.00 - 9.00. Huom! Kello yhdeksän jälkeen ei kiireettömiä ajanvarauksia enää oteta vastaan. Klo 9.00 - 15.00 puhelu yhdistyy akuutteja sairasmatkoja tekevälle eläinlääkärille.
Päivystysnumerot klo 15.00 – 08.00 välillä pysyvät ennallaan:
Suureläinpäivystys 0600- 304020
Pieneläinpäivystys 0600-304010

Eläinlääkäreillä on käytössä yhteinen ajanvarausjärjestelmä, joten sairaskäyntejä tai vastaanotto-aikaa mille tahansa Pirtevan vastaanotolle voi sopia puhelimeen vastaavan Pirtevan eläinlääkärin kanssa. Sairasmatkojen ja muiden kiireettömien potilaskäyntien osalta toiveet hoitavasta eläinlääkäristä pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Tietty eläinlääkäri on edelleen mahdollista tavoittaa jättämällä soittopyyntö, jos kyse on esimerkiksi potilaan jatkohoitoon liittyvästä asiasta.

Eläinlääkäri: 

LEMMIKKIELÄINPÄIVYSTYS 0600 304010 (4 € ensimmäinen min. ja sen jälkeen 3 €/min).

 

TUOTANTO/SUURELÄINPÄIVYSTYS 0600 304020/ myös Tampere (0,66 €/min.)

 

Löytöeläimet

Nokian palveluskoiraharrastajat ry. / Aimo Heino p. 044 355 6494

Tarkempaa tietoa nokian alueella talteenotetuista löytöeläimistä löydät Nokian Palveluskoiraharrastajien ylläpitämiltä sivuilta.