Jätehuolto

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä ja roskaamisasioita. Ympäristönsuojeluyksikkö ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Asumisjätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä ja siihen liittyvästä neuvonnasta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Kiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kaupungin järjestämään jätteen kuljetukseen. Vapautukset järjestetystä jätteenkuljetuksesta eivät ole mahdollisia.

Jäteastian tyhjennysvälin muuttaminen tai muutoksen hakeminen jätemaksuun

Mikäli kiinteistöllä syntyvä jätemäärä on poikkeuksellisen vähäinen ja kiinteistön biojäte kompostoidaan, kiinteistön jäteastian tyhjennysvälille voidaan hakea pidennystä. Hakemukset käsittelee alueellinen jätehuoltojaosto.

Jätehuoltojasto voi myös perustellusta syystä kohtuullistaa kiinteistön jätemaksua. Lomakkeet ja lisätietoa mm. jätemaksun kohtuullistamisen periaatteista löytyvät alueellisen jätehuoltojaoston Internet- sivuilta.

 

Jätteitä
Jätteitä Nokian luonnossa
Autonrenkaita
Renkaita ei tarvitse viedä metsään - rengaskierrätyksellä on satoja ilmaisia vastaanottopaikkoja.

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Naulakatu 2
33100 Tampere

puh. (03) 240 5111

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Alueellinen jätehuoltojaosto

Frenckellin virastotalo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Alueellinen jätehuoltojaosto

Kaatopaikka

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus
Koukkujärventie 361, Nokia
puh.  (03) 240 5515
avoinna ma-pe klo 6.30-21, la 8.30-15.30

Jätehuoltomääräykset

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueen jätehuoltomääräykset.