Suunnitelmat, nähtävillä olevat

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalvelujen tulosalueella, Harjukatu 21.

Nähtävillä pidettävät suunnitelmat ovat 3. kerroksen aulassa ilmoitustaululla, ja nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdessä.

Pdf-muodossa olevien suunnitelmakarttojen katselu edellyttää Acrobat Reader -ilmaisohjelman käyttämistä.

Lataa Acrobat Reader

 

Emäkoskentien kiertoliittymä


Aikaisemmin nähtävillä olleista Nokian kaupungin infrasuunnitelmista asemapiirustukset ovat työohjelmat osiossa.
 

 

 

KUULUTUS
Katusuunnitelma

TIILIKUJA
PIRKKALAISTIE - BRAKELINTIE LIITTYMÄALUE

Kadut sijaitsevat Nokian 1. kaupunginosassa.

Lisätietoja suunnitelmista antaa suunnitteluinsinööri Kyösti Välimaa p. 050 3951403

Katusuunnitelmat ovat nähtävillä 27.2.2017 - 13.3.2017 kaupungin virastotalossa, infrapalvelujen tulosalueen ilmoitustaululla (Harjukatu 21, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla. Mahdolliset muistutukset katupiirustuksesta on jätettävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuna Nokian kaupungin kirjaamoon nähtävillä oloaikana os. Harjukatu 23, 37100 Nokia.

Nokialla 27.2.2017

NOKIAN KAUPUNGIN KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT
www.nokiankaupunki.fi