Suunnitelmat, nähtävillä olevat

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalvelujen tulosalueella, Harjukatu 21.

Nähtävillä pidettävät suunnitelmat ovat 3. kerroksen aulassa ilmoitustaululla, ja nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdessä.

Pdf-muodossa olevien suunnitelmakarttojen katselu edellyttää Acrobat Reader -ilmaisohjelman käyttämistä.

Lataa Acrobat Reader

 

Emäkoskentien kiertoliittymä


Aikaisemmin nähtävillä olleista Nokian kaupungin infrasuunnitelmista asemapiirustukset ovat työohjelmat osiossa.
 

 

 

KUULUTUS

PUISTOSUUNNITELMA

SAMULINVUOREN KESKUSLEIKKIPAIKKA

Nokian kaupungin infrapalveluissa on laadittu suunnitelma 19. kaupunginosaan (Sammalisto) rakennettavasta keskusleikkipaikasta. Suunnitelmassa on esitetty leikkipaikan rakenteet, varusteet ja kalusteet.

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 20.3. – 3.4.2017 Nokian kaupungin internet-sivuilla sekä kaupungin virastotalolla kaupunkikehityksen ilmoitustaululla (Harjukatu 21, 3. kerros)

Mahdolliset muistutukset suunnitelmasta on jätettävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuna Nokian kaupungin kirjaamoon nähtävillä oloaikana os. Harjukatu 23, 37100 Nokia.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa kaupunginpuutarhuri Jyrki Lehtimäki, p. 044 906 1245

Nokialla 20.3.2017

NOKIAN KAUPUNGIN Kaupunkikehityspalvelut
internet: www. nokiankaupunki.fi