Suunnitelmat, nähtävillä olevat

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalvelujen tulosalueella, Harjukatu 21.

Nähtävillä pidettävät suunnitelmat ovat 3. kerroksen aulassa ilmoitustaululla, ja nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdessä.

Pdf-muodossa olevien suunnitelmakarttojen katselu edellyttää Acrobat Reader -ilmaisohjelman käyttämistä.

Lataa Acrobat Reader

 

Emäkoskentien kiertoliittymä

Tällä hetkellä Nokian kaupungilla ei ole nähtävillä infrasuunnitelmia
 


Aikaisemmin nähtävillä olleista Nokian kaupungin infrasuunnitelmista asemapiirustukset ovat työohjelmat osiossa.