Puiden kaataminen

Puiden kaato kaava-alueella on aina luvanvaraista toimintaa, riippumatta siitä, onko kyseessä vuokra- vai omistustontti. Puidenkaatoluvat myöntää kaupunginpuutarhuri Jyrki Lehtimäki p. 044 906 1245. Kaatoluvan saaneiden puiden poisto ja myös puutavara jäävät tontin haltijalle.

Tonttipuidenkin kaadon luvanvaraisuuden syynä on kaupunkiorganisaation halu varmistaa se, että kaupunkikuva säilyy riittävän puustoisena myös tonttien osalta. Puunkaatoluvan arvioinnissa tarkastellaan puun kuntoa, merkittävyyttä maisemassa, puulajin harvinaisuutta sekä puun mahdollisesti tontille ja sen rakenteille aiheuttamaa haittaa.