Rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat käsittelee rakennusvalvontaviranomainen.

Nokian kaupungin rakennusvalvonta siirtyy kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn 1.1.2017 alkaen

 

Rakennus- ja toimenpidelupien hakeminen on Nokialla ollut mahdollista sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta 1.4.2015 alkaen.

Arkistolaitoksen antaman uuden määräyksen mukaisesti rakennusvalvontaviranomaisen tulee arkistoida rakennuslupa-asiakirjat sähköisessä muodossa.

Edellä mainitusta syystä rakennus- ja toimenpidelupia tulee 1.1.2017 alkaen hakea sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Sähköinen järjestelmä helpottaa luvanhakua. Luvanhakija pystyy pyytämään tarvitsemiaan ennakkolausuntoja, esittelemään luonnosvaiheen suunnitelmia sekä jättämään hakemuksensa täysin oman päivittäisen aikataulunsa mukaan, ilman erillistä palveluaikaa varaamatta. Lisäksi sähköinen järjestelmä mahdollistaa lupavaiheen naapurikuulemisen suoraan järjestelmän kautta.

Sähköinen lupakäsittely parantaa tiedonkulkua luvanhakijan, suunnittelijoiden sekä viranomaisen välillä luvanhaku- ja rakentamisvaiheen aikana. Sähköisen järjestelmän kautta luvanhakija pystyy seuraamaan rakennushankkeensa etenemistä, työnjohtajien hyväksymistä, katselmusten suorittamista sekä katselmusmerkintöjä.

Sähköisessä järjestelmässä on myös mahdollista käydä hankkeeseen liittyvää vapaata keskustelua siten, että sama tieto kulkee suoraan kaikille hankkeeseen liitetyille osapuolille.

Lupahakemuksen liitteet:

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää:

 • viemäri-ilmoitus kaava-alueella (viemäriverkoston toiminta-alueella tarvittaessa, esim. uusi viemäriverkkoon liitettävä rakennus)
 • jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus-lomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi (viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella)
 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus
  • pohjapiirustukset
  • julkisivupiirustukset
  • leikkauspiirustus (esitettävä rakenteiden u-arvot)
 • ulkoväriselvitys värimalleineen
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella.
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista, korkeusasemasta ja perustamistavasta
 • energiaselvitys ja -todistus (yli 50 m2:n rakennukset, joissa kiinteä lämmitysjärjestelmä)
 • pinnantasaussuunnitelma; Asemakaava-alueella esitettävä tontin pihakorkeudet ja kallistukset valmiin maanpinnan mukaan. Erityisen tärkeää on osoittaa pintavesien hoito rakennuspaikalla ja tontin rajoilla.

Toimenpidelupahakemukseen tulee liittää:

 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus
  • pohjapiirustukset
  • julkisivupiirustukset
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella.
 • kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyjärjestelmää rakennettaessa järjestelmän rakentamistapaselostus-lomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi

HUOM! liitettävät piirustukset: 
Pääpiirrosten PDF- ja kuvatiedostojen on avauduttava siten, että (nimiö)tekstit ovat luettavissa kuvaa kääntämättä ja nimiösivulla on vain nimiötiedot. Kuvien tulee olla mustavalkoisia ja arkkikoon mukaisesti tallennettuja. Väärinpäin tulostettuja kuvia ei hyväksytä lupahakemuksen aineistoksi.
 

Lupahakemusten käsittelyaika ja lainvoimaiseksi tulo

Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika on rakennustarkastajan myöntämissä luvissa noin 2-4 viikkoa hakemuksen viimeisten liitteiden saapumisesta lukien. Rakennustarkastajan myöntämät luvat ovat lainvoimaisia 14 vrk:n kuluttua luvan myöntämisestä.

Suuremmissa hankkeissa, joista päättää rakennus- ja ympäristölautakunta, käsittelyaika on 4-8 viikkoa hakemuksen viimeisten liitteiden saapumisesta lukien. Lautakunnan myöntämät luvat ovat lainvoimaisia 30 vrk:n kuluttua luvan myöntämisestä.

Ehtiäkseen esityslistalle lautakuntalupien tulee olla liitteineen rakennusvalvontayksikössä vähintään 4 viikkoa ennen lautakunnan kokousta.

Loma-aikoina käsittelyajat saattavat tilapäisesti venyä, jätäthän lupahakemuksesi ajoissa.

Lupahakemuksen käsittelyä edistää liitelistan huolellinen noudattaminen, vireille jätettyjä hakemuksia joista puuttuu liitteitä, ei käsitellä ennen kuin puuttuvat liitteet on toimitettu.