Sadutuskampanja kertoo pienten lasten ajatuksista kotimaasta

3.10.2017"Olipa kerran Nokian verran - lasten satuja Suomesta" on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valtakunnallista ohjelmaa. Kampanja järjestetään 3.10.-31.12.2017 osana Nokian Kulttuuripolkua.

"Olipa kerran Nokian verran - lasten satuja Suomesta" on Nokian Kulttuuripolun ohjelmassa oleva sadutuskampanja. Nokialla päivähoidossa olevilta lapsilta kerätään satuja saduttaen. Lapset ideoivat teemat itse, ja aikuiset kirjaavat sadut sanatarkkoina, juuri sellaisina kuin lapset satuja kertovat. Teemoissa erityisesti luonto eläimineen ja ilmiöineen näkyy selkeästi. Lapset kertovat saduissa myös mm. harrastuksista, mökkeilystä, paloautosta, joulusta, formuloista, muumeista, saunasta ja jääkiekosta.

Kampanja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa
Kampanja on saanut Suomi100 -tunnuksen ja on siten osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Sadutuskampanja tuo esiin aivan pientenkin lasten ajatuksia juhlivasta kotimaasta tänä päivänä. Satujen rinnalle lapset tekevät kuvituksen ja Nokian kaupunginkirjasto kokoaa niihin liittyen lukuvinkkejä lapsille ja lasten vanhemmille. Kaupungin kulttuuripalvelut kokoaa uudet sadut, kuvat ja kirjavinkit viikoittain 3.10.–31.12.2017 osoitteeseen www.facebook.com/OlipakerranNokianverran. Verkossa satuja tullaan julkaisemaan reilut sata kappaletta, mutta kaikkiaan satuja syntyy Nokialla syksyn aikana useita satoja. Nokialla on kaupungin päivähoidossa reilut 1600 lasta, josta aivan pienimpiä lukuun ottamatta lähes kaikki osallistuvat sadutukseen.

Sadutus tuo näkyviin lasten omaa kulttuuria
Kampanjalla on tarkoitus tuoda näkyviin lasten omaa kulttuuria sellaisena kuin se heidän arjessaan ilmenee. Aikuinen antaa raamit kotimaasta keskusteluun kysellen, miltä Suomi heistä tuntuu, mitä siellä voi tehdä, keitä siellä asuu, mitä siellä tapahtuu, miltä se maistuu, tuntuu, näyttää tai kuulostaa. Tästä eteenpäin sadusta ja sen teemasta vastaa lapsi tai lapsiryhmä. Aikuinen sanoo: "Kerro satu. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat." Sadutus menetelmänä kuuntelee ja arvostaa lasta. Sadutushetki on rauhallinen ja turvallinen ja siinä keskiöön nousee lapsi ja hänen ajatuksensa.

Varhaiskasvatuksen Kulttuuripolulla keskitytään tänä vuonna kirjallisuuteen ja sanataiteeseen
Sadutus ja laajemmin myös kirjallisuus ja sanataide tukevat lapsen kehitystä monin tavoin. Hyvällä lukutaidolla ja kiinnostumisella kirjallisuudesta on tutkimusten mukaan monia vaikutuksia lapsen kehitykseen niin kognitiivisesti, sosiaalisesti, fyysisesti kuin psyykkisestikin. Lukemalla lapselle paljon hänelle annetaan paremmat edellytykset oppia uutta, pärjätä porukassa ja menestyä koulussa. Lukeminen on myös rauhallista vastapainoa muuten mahdollisesti kiireiselle elämälle. Lapsille luodaan näin tärkeä pohja toimia aktiivisena, onnellisena kansalaisena tulevaisuudenkin Suomessa.

Sadutuskampanja toteutetaan osana Nokian Kulttuuripolkua
Kulttuuripolku on kulttuurikasvatussuunnitelma, jota toteuttavat kaupungin kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus. Varhaiskasvatuksessa Kulttuuripolun teema vaihtuu vuosittain, tämän vuoden teema on sanataide ja kirjallisuus.

Lisätietoja:
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
p. 040 133 4101, kulttuuri@nokiankaupunki.fi

NOKIAN KAUPUNGINKIRJASTO
NOKIAN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT
NOKIAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS