Nokianvirran ja Tottijärven koulujen korjaustyöt

10.8.2017

Lisämääräraha kaupunginhallituksen käsittelyyn

Nokianvirran ja Tottijärven kouluilla on kuluvan kesän aikana tehty rakenteiden tiivistyskorjauksia. Samassa yhteydessä on myös ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettu. Työt on kohdistettu rakennuksien niihin osiin, jotka ovat opetustyön kannalta välttämättömiä, ja jotka ovat päivittäin oppilaiden käytössä. Työt jatkuvat vielä tiivistämättömissä osissa rakennuksia syyslukukauden ajan. Korjaustyöt saattavat aiheuttaa ajoittain häiriöitä ja muutoksia sekä piha-alueen että sisätilojen liikennöintiin ja kulkemisiin.

Tottijärven koulun varhaiskasvatuksen väistötilaparakkien asennustyöt ovat loppusuoralla. Työt ovat viivästyneet parakkitoimittaja Cramon toimitusvaikeuksien vuoksi. Parakit pyritään saamaan käyttökuntoon ensi viikon alkuun mennessä.

 

Talousarvion lisämäärärahaesitys käsittelyyn

Korjaustyöt ovat olleet välttämättömiä suorittaa viipymättä, jotta koulutyö rakennuksissa voisi jatkua syyslukukaudella 2017. Korjaustöiden odotetaan mahdollistavan koulunkäynnin rakennuksissa useiden vuosien ajan.

Korjaustöistä aiheutuu merkittäviä kustannuksia, jotka eivät sisälly vuoden 2017 talousarvioon.  Kaupunginhallitus käsittelee lisämäärärahan myöntämistä maanantaina 14.8.2017 pidettävässä kokouksessaan. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto.