Tampereen kaupunkiseudun uusi nuorisotyöohjelma

8.6.2017

 

 

Tiedote 7.6.2017                                                                                                             

Julkaisuvapaa heti 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat tekevät ainutlaatuista yhteistyötä yli kuntarajojen                                                                                                                                                                                                                

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat jo toistamiseen koonneet yhteisen nuorisotyöohjelman. Ohjelman toteutumista koordinoi seutukunnallinen nuorisotyön koordinaattori, jonka työnkuva on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Ohjelmassa ovat mukana Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Kangasala, Orivesi, Vesilahti, Lempäälä ja Tampere. Kuntien tavoitteena on tulevalla ohjelmakaudella pureutua neljään eri kokonaisuuteen. Ohjelman ovat koonneet kaupunkiseudun nuorisotoimien vastaavat esimiehet. 

Ohjelmakauden 2017–2020 neljä eri kokonaisuutta ovat:

1 Nuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen. Tarjotaan nuorille harjoittelupaikkoja koulujen loma-aikoina ja huomioidaan erityisesti ne nuoret, joilla on heikommat valmiudet saada harjoittelupaikkoja. 

2 Nuorten aktiivisuuden lisääminen. Huolehditaan nuorisotilojen asianmukaisesta varustamisesta harrastusvälineiden osalta. Selvitetään liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin kannustavien kokeilujen mahdollistaminen esimerkiksi seudullisella harrastekortilla. 

3 Digitalisaatio. Mahdollistetaan työntekijöiden kouluttautuminen ja kannustetaan rohkeaan kokeilukulttuuriin digitalisaatiota hyödyntäen. Osallistetaan nuoret mukaan toiminnan kehittämiseen ja kokeiluun. 

4 Kaupunkiseudun toiminnan kehittäminen. Mahdollistetaan ohjaajien vierailut toisten kuntien nuorisotyössä esim. tekemällä työvuoroja toisen kunnan toiminnoissa.

Otetaan käyttöön kaupunkiseudulla arviointityökalu, jonka pohjana toimii valtakunnallinen arviointityökalu. Hyödynnetään joka toinen vuosi tehtävää nuorisokyselyä laaja-alaisesti myös nuorisopalveluiden ulkopuolelle.

Painopisteet ja toimenpiteet antavat suuntaviivoja koko kaupunkiseudun nuorisotyölle ja rajojen ylittävälle yhteistyölle. Kuntien yhteistoimintasopimuksen myötä yhteisön tavoitteet on kirjattu vapaa-aikatoimialan johtoa myöten myös virallisesti.

Ohjelmaa toteutetaan yhdessä syksystä 2017 alkaen.

Lisätietoja:

Elina Mäki, seudullisen nuorisotyön koordinaattori
040 806 2968

elina.maki(at)tampere.fi