Vt. rakennustarkastajan päätökset 10.11.2017

10.11.2017

10.11. - 27.11.2017