Vt. rakennustarkastajan päätökset 11.8.2017

11.8.2017

11.8. - 28.8.2017