Tampereen kaupunkiseudun satamaverkoston kehitystyö ja siihen liittyvä kysely on käynnissä

26.5.2017

Kaupungistumisen ennakoidaan lisäävän veneilyn suosiota ja vesistöjen käyttöä vapaa-ajanvietossa. Kaupunkiseudun alueen satamaverkosto on tulevaisuudessa entistä keskeisempi osa kuntien hyvinvointiympäristöä. Satamaverkostosta tehdään kartoitus ja kehityssuunnitelma, jotta kunnat voivat huomioida satamien kehittämistarpeet omassa elinvoimatyössään. Myös tietoisuutta vesistöjen käyttöpotentiaalista kuntalaisille on tärkeää nostaa.

Työssä kartoitetaan aluksi satamien nykytaso: sijainti, palvelut, varusteet ja vesiliikenneteknisiä seikkoja. Selvitystyössä satamat kuvataan ja määritellään kaupunkiseudun satamaverkoston tulevaisuuden tavoitetaso sekä tarvittavat toimenpiteet. Kehitystarpeita tarkastellaan alueellisesti mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena. Työ valmistuu loppukesästä 2017. Pitkän tähtäimen tavoite on saada satamat avoimeksi paikkatiedoksi ominaisuuksineen ja nettiin yhteinen venepaikkojen varausjärjestelmä.

Kehittämishankkeeseen on käynnistynyt kyselytutkimus, jolla selvitetään mielipiteitä, kokemuksia ja odotuksia, jotka kohdistuvat seudun satamiin ja niiden tarjoamiin palveluihin tulevaisuudessa. Vastaamalla kyselyyn 11.6.2017 mennessä voi vaikuttaa satamien tulevaisuuden kehittämiseen merkittävällä tavalla.

Linkki kyselyyn löytyy täältä.

Lisätietoja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen, puh. 050 463 0732