Rekrytointi

Kaupungin eri yksiköt rekrytoivat henkilöstönsä itsenäisesti, kaupungilla ei ole erillistä rekrytointiyksikköä. Palvelualueiden rekrytoinnista yleisellä tasolla voi kysyä tietoa suoraan kultakin palvelualueelta. Tarkemmin voit kysyä kustakin työpaikasta ilmoituksessa mainituilta henkilöiltä.

Osassa palvelualueitamme on käytössä sähköinen hakujärjestelmä.
Järjestelmään pääset tästä: Nokian rekry
 
Yleisellä tasolla saat lisätietoa kaupungin rekrytointikäytännöistä ja ­linjauksista kaupungin henkilöstöpalveluista hallintokeskuksesta henkilöstöpäällikkö Vesa Koskiselta, puh.  040 844 3975 tai palvelussuhdesihteeri Helena Myllykseltä, puh.  050 395 8721.

Rekrytointiprosessi kestää keskimäärin kuukaudesta kahteen kuukauteen hakuajan päättymisen jälkeen.

KESÄTYÖPAIKAT / Nokian kaupunki

Koululaisille ja opiskelijoille tarkoitettuja kesätyöpaikkoja on tarjolla lähes kaikilla palvelualueilla. Nokian kaupungin kesätyöpaikat koululaisille ja opiskelijoille ovat vuosittain haettavina maaliskuussa.
Vuonna 2016 hakuaika on 14.3.-31.3.2016 klo 15 saakka.
Toivomme, että täytät hakemuksen sähköisesti, mutta hakemuksen voi toimittaa myös postitse.
 

Avoimet työpaikat

Talousjohtajan virka (7.10.)

Hakuaika päättyy 31.10.2016 klo 12.00.
RSS

Kaupungin avoimet virat ja toimet julkaistaan tällä sivulla sekä Työministeriön ylläpitämällä
mol.fi -sivustolla.